In de bloeiende Brainport-regio is Eindhoven een arme stad.
Volledig scherm
In de bloeiende Brainport-regio is Eindhoven een arme stad. © Jean Pierre Reijnen

Arme stad in rijke Brainport-regio

OpinieDe auteur van dit artikel is Kees de Heer woont in Eindhoven en is (kandidaat-)Statenlid voor het CDA. Hij vindt dat Eindhoven de spil is van een bloeiende Brainport-regio. De bedrijvigheid groeit en bedrijven weten de weg te vinden naar deze regio. Volgens een onlangs uitgevoerde monitor is de provincie Noord-Brabant een economisch sterke regio. Brabant scoort bovengemiddeld goed op indicatoren als 'economische groei' en 'R&D-uitgaven' ten opzichte van andere provincies en ook ten opzichte van concurrerende regio's in het buitenland. Te midden van de euforie van groei en vooruitgang is iets vreemds aan de hand. Eindhoven is namelijk een arme stad te midden van een bloeiende Brainport-regio.

Als inwoner van Eindhoven constateer ik dat de stad weinig vlees op de botten heeft. Dat is af te lezen aan het voorzieningenniveau. Eindhoven kan met veel kunst- en vliegwerk de ijsbaan openhouden. Een goed gezinszwembad in Eindhoven-Zuid laat op zich wachten. Op de zorg wordt sterk bezuinigd. Het Muziekgebouw krijgt zijn begroting niet sluitend. De gebouwen van diverse middelbare scholen zijn onder de maat. Om nog maar te zwijgen over de mobiliteit in en rond Eindhoven. Voor nieuw beleid is volgens de huidige coalitie de komende jaren geen geld. Dat levert spanningen op.

Volgens de reeds genoemde monitor scoort Brabant lager dan de Randstedelijke provincies als het gaat om leef-aantrekkelijkheid. Uit onderzoek blijkt ook dat Brabanders iets minder tevreden zijn over hun gezondheid dan het gemiddelde in Nederland.

Steeds meer jongeren verlaten Brabant volgens de monitor. Met name bij hoger opgeleiden is een grote migratiestroom richting Randstad en Utrecht zichtbaar. Het gevaar ligt op de loer dat we leven in een rijke Brainport-regio met - een groeiend aantal - ontevreden inwoners. En ook dat bedrijven steeds meer moeite krijgen medewerkers te vinden die in deze regio willen wonen en werken.

Eindhoven kan dit als stad niet alleen oplossen. Er is werk aan de winkel voor de provincie. Het is ontoelaatbaar dat Eindhoven een arme stad blijft met beperkte voorzieningen te midden van een rijke Brainport-regio. Als overheid moeten we ons niet blindstaren op de successen van Brainport. We moeten er ook aan werken dat alle Eindhovenaren profiteren van die successen. Het is de taak van de politiek om het sociaal-economisch evenwicht te bewaken.

De route om dit evenwicht te bereiken is enerzijds via een regionale aanpak en anderzijds door gezamenlijk op te trekken (gemeente, provincie, rijk). Die regionale aanpak betekent dat gemeenten meer moeten werken aan gezamenlijke oplossingen. Omliggende gemeenten van Eindhoven moeten beseffen dat ze zich niet afwachtend kunnen (blijven) opstellen. Daarmee roepen ze het herindelingsspook zelf over zich af. Ook bedrijven moeten bij dit vraagstuk betrokken worden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ten tweede moeten overheden gezamenlijk optrekken. Er is niet één overheidsorgaan dat dit vraagstuk zelfstandig kan oplossen. Daarom is het goed dat nu al rijk, provincie en gemeente Eindhoven gezamenlijk optrekken. Momenteel besteedt de provincie 27 miljoen euro aan de regio Eindhoven via de zogenaamde Brainport actieagenda. Dat is mooi, maar is daarmee de welvaart van de Brainport-regio voldoende voelbaar voor de burger?