Volledig scherm
In het Coovelsbos in Helmond groeien duizenden soorten paddenstoelen.

Bestemmingsplan Automotive Campus: Spaar het Coovelsbos

OpinieDe auteur van dit artikel is Michael Rieter. Hij is raadslid voor Helder Helmond. Helmond heeft een bijzonder stukje natuur waar meer dan 2000 soorten padden-stoelen groeien. Dat mag niet door de Automotive Campus in het gedrang komen.

Met het Coovelsbos heeft Helmond een ontzettend belangrijke en bijzondere ecologische locatie waar we zuinig mee moeten omgaan. Het is een van de meest uitzonderlijke, wellicht zelfs dé meest uitzonderlijke plek van Nederland als het gaat om het aantal verschillende soorten paddenstoelen. Meer dan 2000 soorten waaronder heel veel miniatuur-zwammen, niet groter dan een speldenknop. Maar het barst er ook van de 'gewone' paddenstoelen.

Direct naast het bos ligt de Automotive Campus. Die is ook heel bijzonder. Voor een duurzamer Nederland moeten auto's elektrisch worden. Dat is goed voor het milieu. De campus dient rekening te houden met zijn bijzondere buur, het Coovelsbos. Dat is ook milieu. Volgens Helder Helmond moet dat kunnen.

Direct ten oosten van het Coovelsbos dient een brede strook vrij te blijven van bebouwing. Het bos kan daardoor niet alleen licht en ruimte houden, het zorgt er ook voor dat de grondwaterhuishouding niet wordt verstoord. Daar komt bij dat de aangrenzende weilanden gelegen zijn bovenop oude vuilstortplaatsen. Er gaan bouwen betekent dat de grond geroerd wordt waardoor het grondwater vervuild kan worden. Wellicht dat er zelfs gesaneerd moet worden. Maar bovenal zijn de oostelijke weilanden tot aan de Schootense loop onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en van Natuurnetwerk Brabant (met het Coovelsbos en zijn randzones, inclusief de vuilnisbelt).

Coalescens

Ik heb het genoegen gehad om te spreken met Coalescens, de paddenstoelenwerkgroep van Helmond. In 2012 heeft deze nog een lijvig boekwerk (Coovelsbos, niet zomaar een bos!) uitgebracht. En al jaren is men bezig om in overleg met de gemeente te bezien hoe het Coovelsbos beschermd kan worden in relatie tot de ontwikkelingen van de Automotive Campus. Coalescens vindt dat het de afgelopen jaren aan het lijntje is gehouden. Na al die jaren wordt nog op geen enkele manier rekening gehouden met steekhoudende argumenten om veel beter met de omgeving van het Coovelsbos om te gaan ten behoeve van datzelfde bos.

Zelfs rapporten van door de gemeente ingehuurde bureaus onderschrijven de conclusies van de werkgroep. Zoals een hydrologisch onderzoek in 2013 uitgevoerd door ingenieursbureau Hanhart Consult. Maar ook een rapport van Anteagroup om een Raamhergebruikplan op te stellen voor de herinrichting van de voormalige stortplaats doet dat.

Ik doe daarom een oproep aan alle politieke partijen in Helmond om onze unieke Helmondse natuurparel, het Coovelsbos, daadwerkelijk te koesteren. Dit kan door het bestemmingsplan Automotive Campus zodanig aan te passen dat de weilanden aan de oostkant tot aan de Schootense Loop niet worden bebouwd. Als volksvertegenwoordigers hebben wij ook de taak om namens de natuur te spreken. Immers dat kan zij zelf niet. Daarvoor is ze van ons afhankelijk.