Volledig scherm
© ANP XTRA

Beter beheer van wilde zwijnen door jacht nodig

OpinieDe auteur van dit artikel is Rick Janssen. Hij is varkensarts in Someren. Varkenshouders vinden varkensartsen aan hun zijde: er is maar een mogelijkheid om de Afrikaanse varkenspest te stoppen, de jacht op wilde zwijnen te intensiveren.

De Afrikaanse varkenspest is in Zuidoost-België uitgebroken onder wilde zwijnen. Het virus is ongevaarlijk voor de mens, maar het veroorzaakt zeer hoge sterfte onder wilde zwijnen en varkens.

In Oost-Europa (onder andere Polen en Roemenië), Oekraïne, de Baltische staten en Rusland komt deze dodelijke virusinfectie de laatste jaren veelvuldig voor. Een effectief vaccin is niet beschikbaar. De enige methode van bestrijden is het ruimen van geïnfecteerde dieren en de dieren in de omgeving doden.

Deze aanpak wordt nu ook toegepast in het zuidoosten van België. De populatie geïnfecteerde wilde zwijnen wordt geïsoleerd binnen een besmette zone. In deze zone worden de varkens van varkensbedrijven gedood en de karkassen worden vernietigd. Direct buiten de besmette zone worden de wilde zwijnen zo veel als mogelijk door middel van jacht gedood. Al met al zullen duizenden varkens en wilde zwijnen in een gebied van meer dan 60.000 hectare worden gedood. Uiteraard heeft dit grote sociale impact en een enorme economische schade tot gevolg.

In Nederland - vooral Brabant en Limburg - waar we ook grote leefgebieden hebben met wilde zwijnen naast een grote commerciële varkenssector is de angst groot dat een infectie met Afrikaanse varkenspest optreedt.

Eén infectie bij één wild zwijn zal ervoor zorgen dat we in Nederland duizenden wilde zwijnen en varkens gaan vernietigen. Een andere manier om Afrikaanse varkenspest te bestrijden bestaat nog niet.

Provincies

Vanwege deze grote impact zijn de varkenssector en de varkensdierenartsen in Nederland sterk voorstander van een veel beter beheer van de wilde zwijnen in de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Met een kleiner aantal wilde zwijnen is de kans op infectie met Afrikaanse varkenspest geringer.

Met jacht zal een nulstand niet meer te bereiken zijn, maar we kunnen wel proberen het aantal wilde zwijnen te beperken en het leefgebied niet verder te laten groeien.

De laatste tien jaar is het aantal wilde zwijnen in Nederland explosief toegenomen. Jagers zijn niet meer in staat om met de huidige middelen het aantal wilde zwijnen te beheersen.

Het sterk toegenomen aantal wilde zwijnen zorgt nu al voor steeds meer schade in landbouw en verkeer. Om nog meer schade te voorkomen moet het aantal wilde zwijnen sowieso beheert en door middel van jacht beperkt worden.

De provincies Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wilde zwijnenstand en dus voor het voorkomen van infecties van Afrikaanse varkenspest bij deze wilde zwijnen. De provincies hebben de mogelijkheid om jagers toe te staan om de wilde zwijnen effectiever en gerichter te bejagen en terreinbeheerders er op aan te spreken om de wilde zwijnen vanwege het algemene belang te laten bejagen.

Nu - in de herfst en in de winter - is het de tijd om de wilde zwijnenstand te beheren en door middel van jacht te beperken. Provincies, neem nu uw bestuurlijke verantwoordelijkheid en voorkom groot dierenleed in de toekomst.