Volledig scherm
© ThinkStock

Bezuiniging treft kwetsbare groepen

OpinieDe auteur, Sylvie van Dijk, is commisselid Sociaal Domein voor de SP in Eindhoven. Dinsdag 23 oktober, staan de nieuwe tarieven voor de WMO op de agenda van het college van B en W van Eindhoven. Als de plannen ongewijzigd doorgaan, pakt dit dramatisch uit voor grote groepen kwetsbare Eindhovenaren.

Zorgaanbieders worden vanaf 1 januari 30 procent gekort op hun budget voor begeleiding. Zo'n grote korting moet wel tot gevolg hebben dat cliënten minder begeleiding krijgen of dat er bijvoorbeeld minder dagbesteding gaat zijn. Mensen met een verstandelijke beperking, mensen die nu begeleid wonen of begeleiding krijgen om zelfstandig te leven zijn de dupe. Zij weten zich staande te houden in onze drukke chaotische maatschappij doordat zij hierbij hulp krijgen. En die begeleiding gaat nu ernstig verminderd worden.

We horen nu al van cliënten dat ze zich een speelbal voelen van de Eindhovense politiek; er is te weinig zekerheid. Hoe helpt het iemand met een levenslange beperking als een indicatie voor beschermd wonen nooit langer dan een jaar afgegeven kan worden? Sommige cliënten zijn leerbaar, maar anderen zullen altijd de veiligheid van de woonvorm nodig hebben. Een veiligheid die zij dus niet meer gaan krijgen. Zekerheid en veiligheid heeft ieder mens nodig, maar deze groep kwetsbare mensen is hier extra gevoelig voor; hun geestelijke gezondheid is er van afhankelijk. Deze mensen gedijen in een veilige omgeving en dreigen te ontsporen als hun leefomgeving niet stabiel is.

Het college van PvdA, GroenLinks, CDA en VVD vaart in de mist, hebben we in de raad horen zeggen. Toch stuurt dit college mensen de afgrond in. Er is maar één doelstelling: beheersen van het systeem. Zonder dat goed is onderzocht hoe het komt dat er een grote stijging is geweest in vraag naar dure tweedelijnszorg. Het college had ervoor kunnen kiezen om samen met zorgaanbieders tot bezuinigingen te komen. Nu is er een ontwikkeltafel geweest, maar de gemeente heeft toch haar eigen plan getrokken. Bezuinigingsplannen van zorgaanbieders zijn in de prullenbak beland. Dit college luistert niet, maar dicteert.

Vorige week was er een avond - georganiseerd door FNV en KBO - over het beleid en de uitvoering van huishoudelijke hulp. De aanwezige politieke partijen, ook van de coalitie, waren daar gechoqueerd door de dramatische verhalen die daar werden verteld. Ze waren er niet van op de hoogte. Dat vond ik zeer schokkend om te ontdekken. Het kan toch niet zo zijn dat we volgend jaar weer zo zitten, maar dan met een veel grotere groep gedupeerde Eindhovenaren. Dat we dan weer zeggen: dat het beleid zo zou uitpakken wisten we niet. We kunnen het nu namelijk wel voorzien. Luister naar de cliënten, en neem de zorgaanbieders serieus. Bezuinigen moet, maar niet ten koste van kwetsbare mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.