Zwijnen horen bij Brabant.
Volledig scherm
Zwijnen horen bij Brabant. © x

Brabant dreigt een jagers-walhalla te worden

OpinieDe auteur van dit artikel, Paranka Surminski, is Statenlid van de Partij voor de Dieren. Het wild zwijn is een oer-Brabantse soort die in onze natuur thuishoort. Zijn aanwezigheid blijft niet onopgemerkt, niet in de laatste plaats bij jagers, stelt Surminski.

Om hun hobby te beschermen presenteren ze zich als redder van de maatschappij en beschermer van de natuur, maar in dat verhaal worden de nadelen van jacht buiten beeld gehouden, feiten verdraaid en worden zaken uit proportie getrokken. Helaas wordt dit klakkeloos overgenomen door media en provincie met het desastreuze gevolg dat de deur nu open gaat voor de controversiële drukjacht op wilde zwijnen. Ondertussen raken diervriendelijke alternatieven steeds meer op de achtergrond.

Hobbyjagers

Opnieuw krijgen de hobbyjagers met deze drijfjacht hun zin, waardoor Brabant ondertussen een jachtwalhalla is geworden. Eerder werden al omstreden experimenten gedaan met vangkooien, daarna kwam de roep om nachtkijkers. Recent vroeg de provinciale VVD om meer mogelijkheden voor afschot. En nu gaat de deur open voor drukjacht.

Drukjacht is een vorm van drijfjacht, een bij wet verboden jachtmethode waarbij dieren richting jagers worden opgedreven. Volgens zwijnendeskundige en voormalig jager Geert Groot Bruinderink is het enige verschil met de drijfjacht dat de dieren minder hard worden opgedreven; hij noemt het een 'schimmig onderscheid'. Ook voor jagers is het moeilijk om een zwijn in volle ren over een bospad te raken, laat staan dodelijk. "Jagers nemen willens en wetens het risico een zwijn alleen maar aan te schieten en te verwonden", aldus Groot Bruinderink. Buiten het bereik van jagers gaan aangeschoten zwijnen een lange lijdensweg tegemoet.

Jagerslobby

Steeds weer horen we dezelfde fabels wanneer jagers meer bevoegdheden willen. 'Boeren lijden flinke schade', neemt Omroep Brabant aan van de jagerslobby. Echter, de bij de provincie bekende landbouwschade bedraagt in heel Brabant jaarlijks nog geen 40.000 euro en nog wat kleine schades. De bekende schade wordt gewoon vergoed en is een kleine prijs voor de verrijking van onze natuur met deze prachtige dieren.

Verkeersveiligheid is een veel aangevoerd onderwerp waarin de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Ook hier geldt dat de cijfers die door jagers worden aangehaald niet kloppen of worden aangedikt. Wij pleiten er al jaren voor om in en rond bossen de snelheidslimiet te verlagen en om diervriendelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat wild de weg oversteekt. Ook het risico van overdracht van dierziekten op gehouden varkens wordt vaak aangevoerd als reden om wilde zwijnen uit te roeien. Dit risico is feitelijk te verwaarlozen.

Zwijnentafel

Gesteund door de volksvertegenwoordigers van de VVD verandert Brabant langzaamaan in een jagersparadijs. De burgemeester van Heeze-Leende als voorzitter van de Zwijnentafel neemt de natuurorganisaties nu mee in nog meer afschot. Wat de Partij voor de Dieren betreft, wordt deze Zwijnentafel daarom zo snel mogelijk opgedoekt. Ook zwijnen horen bij de Brabantse natuur.

De provincie moet daarom zelf haar verantwoording nemen en inzetten op leefgebieden voor wilde zwijnen. Bovendien moet ze meer voorlichting geven en meer inzetten op diervriendelijke maatregelen om overlast te helpen voorkomen.