Volledig scherm
De huidige bewoners van de Zwarte Bergen moeten plaatsmaken. © Jean Pierre Reijnen

Camping Zwarte Bergen verkocht, wat nu?

Opinie / VideoDe auteur, Wil Rombouts, is fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in Bergeijk. Hij vindt dat de plannen voor de Zwarte Bergen te onzeker zijn om in te stemmen met de huisvesting van arbeidsmigranten.

De Zwarte Bergen in Luyksgestel is verkocht en de nieuwe eigenaar heeft besloten te stoppen met de campingactiviteiten. Dat kan en dat mag: hij is tenslotte de eigenaar. Dat moet dan wel binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Een nieuw, door de gemeenteraad van Bergeijk vast te stellen bestemmingsplan wijkt inhoudelijk niet veel af van het oude. Het grootste verschil is dat er maar één recreatiebedrijf gevestigd mag zijn met één centrale bedrijfsvoering. Er mag geen permanente bewoning plaatsvinden en tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgesloten.

Het is volstrekt duidelijk dat dit een bestemmingsplan voor de korte termijn is: de nieuwe eigenaar heeft namelijk heel ander plannen voor de toekomst. Bijvoorbeeld een hotel, recreatiewoningen in combinatie met zorg en mogelijk woningen voor kenniswerkers en studenten.

De komende jaren worden deze plannen onderzocht op haalbaarheid en gaat men op zoek naar investeerders. De huidige bewoners van de stacaravans en chalets zullen t.z.t. moeten verhuizen.

Om tijdens de overgangsfase inkomsten te genereren wil de nieuwe eigenaar tijdelijk arbeidsmigranten gaan huisvesten. Het college van Bergeijk wil hieraan meewerken.

Maar wat als de nieuwe plannen niet haalbaar zijn? Wat als de kenniswerkers, expats en studenten andere eisen stellen aan hun huisvesting qua locatie, inrichting en bereikbaarheid? Wat als geen investeerders gevonden worden? Of wat als de plannen een afleidingsmanoeuvre blijken te zijn om arbeidsmigranten permanent te huisvesten? Kan en gaat de gemeente dan handhaven?

GL-PvdA wil fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten die hard nodig zijn in onze groeiende economie. De concentratie van huisvesting van forse aantallen arbeidsmigranten vinden we om diverse redenen onverstandig. Wij begrijpen dat de nieuwe eigenaar de komende jaren geld wil verdienen om zijn plannen te kunnen realiseren. Maar dat kan ook door de huidige bewoners meer tijd te geven. Dat levert immers inkomsten op van (geschat) 1 miljoen euro.

Het bestemmingsplan vaststellen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Een mogelijke tijdelijke ontheffing voor het huisvesten van arbeidsmigranten is gedelegeerd aan het college. Maar gezien het bovenstaande hebben wij er niet echt vertrouwen in dat de echte, nieuwe plannen op korte termijn gerealiseerd gaan worden. Daarom zullen wij tijdens de behandeling in de gemeenteraad een voorstel indienen waarmee de raad het college verbiedt om gebruik te maken van het recht om zo'n tijdelijke ontheffing te verlenen.

Het college hoeft dit besluit niet over te nemen, het is immers het bevoegd gezag. Maar een uitspraak van de gemeenteraad negeren kan ook grote gevolgen hebben.