Volledig scherm
Pieter van Geel in gesprek met scholieren in Wintelre over de toekomst van Eindhoven Airport. © Jean Pierre Reijnen

ChristenUnie en D66 willen goedkoop stemmen trekken met blokkade vliegverkeer

OpinieDe auteur van dit artikel is Christoph van der Maat (VVD). Hij is gedeputeerde voor Mobiliteit en Samenwerking in Brabant. Hij vindt dat ChristenUnie en D66 op respectloze wijze een zorgvuldige proefcasus verstoren over de toekomst van Eindhoven Airport.

Mijn verbazing was groot toen ik in de media las dat D66 en de ChristenUnie alvast voor de Brainportregio bepalen dat de luchtvaart in Nederland niet verder mag groeien. Nemen deze Tweede Kamerleden onze regio maar vooral ook zichzelf wel serieus? Ik vind het onbestaanbaar dat politici het proces voor de proefcasus denken te mogen frustreren enkel en alleen omdat er verkiezingen voor Provinciale Staten voor de deur staan.

Niemand ontkent dat de toekomst van de luchtvaart in Nederland een ingewikkeld vraagstuk is. Mogelijke verdere groei van het vliegveld lijkt haaks te staan op het beschermen van het leefgenot van omwonenden. Het is daarmee een logische reactie om je in te graven en eisen te stellen. Maar vier jaar besturen heeft mij geleerd dat je ingraven en eisen stellen niet de manier is om tot een oplossing te komen.

Andere manier

Dat was ook de reden dat ik het voortouw heb genomen om op een andere manier na te denken over de toekomst voor Eindhoven Airport. Onder leiding van Pieter van Geel doorlopen we met de proefcasus een zorgvuldig proces om te zien óf en zo ja onder welke voorwaarden het vliegveld mag groeien. Van Geel spreekt met iedereen die met Eindhoven Airport te maken heeft, er een boterham aan verdient of er overlast van ondervindt. Al die gesprekken en gedegen onderzoeken moeten leiden tot een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een advies met het grootst mogelijke draagvlak dat richting geeft voor de toekomst van de luchtvaart. Een advies waar ook de politici in de Tweede Kamer, provinciale staten en de gemeenteraden nog van alles van mogen vinden als het er ligt.

Terwijl wij middenin dat zorgvuldige proces zitten en met begrip voor elkaar zoeken naar een balans tussen economische belangen en een fijne en gezonde leefomgeving, bepalen D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer alvast wat voor ons allemaal de beste oplossing is door een blokkade op te werpen. Nog geen twee maanden voor het advies opgeleverd moet worden. Dat vind ik onbestaanbaar en respectloos!

Frustreren

Als lijsttrekker van de VVD snap ik dat je in campagnetijd op zoek gaat naar elke mogelijke stem. Maar daarmee lopen deze politici Pieter van Geel, maar vooral ook alle direct betrokkenen voor de voeten en frustreren ze een zorgvuldig proces. We mogen deze uitingen wat mij betreft dus in het hokje van goedkope verkiezingsretoriek plaatsen.

Als politici hebben wij de verantwoordelijkheid om te zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee onze maatschappij te maken heeft. Of dat nu gaat om het klimaatprobleem, het migratievraagstuk of de toekomst van de luchtvaart. We komen alleen tot oplossingen als we samen zoeken naar de overeenkomsten en niet vooraf al blokkades opwerpen. Dat is de manier waarop we dat in Brabant doen en daar kan Den Haag een voorbeeld aan nemen. Maar blijkbaar is het in deze tijd belangrijker in de media te scoren met boute uitspraken of een stoere tweet. Daar is de kiezer niet mee geholpen en daar wil ik niet aan meewerken.