Volledig scherm
Foto ter illustratie © Thinkstock

Eén Kempengemeente in belang van inwoners

OpinieDe auteurs van dit artikel zijn de politici Wil Rombouts (GroenLinks-PvdA Bergeijk), Hugo Maas (PRO5 Bladel),Willem de Laat (PvdA-GroenLinnks Eersel), Raf Daenen (Sociaal Progressief Oirschot) en Fiona Bijl ( PvdA Reusel de Mierden). Zij vinden dat de Kempengemeenten de komende weken voor een ingrijpende keuze staan. De gemeenteraden moeten aangeven hoe zij de bestuurlijke toekomst van de vijf Kempengemeenten zien.

Na een jarenlange discussie heeft de provincie Noord-Brabant de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden met klem gevraagd zich uit te spreken over hun bestuurlijke toekomst en de wijze waarop zij willen samenwerken. Dat is nodig, omdat de huidige bestuurlijke samenwerking moeizaam van de grond komt.

De progressieve partijen in de Kempen (GroenLinks-PvdA Bergeijk, PRO5 Bladel, PvdA-GroenLinks Eersel, Sociaal Progressief Oirschot en PvdA Reusel-De Mierden) kiezen richting toekomst voor het samenvoegen van de Kempengemeenten tot één sterke nieuwe gemeente.

Samenwerking

Al jaren proberen de gemeentebesturen te komen tot meer samenwerking. Maar als puntje bij paaltje komt, komen we niet verder dan halfslachtige oplossingen die steeds verder weg drijven van democratische controle en legitimatie.

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK), waar besluiten worden genomen over het verzorgen van sociale uitkeringen, de WMO, Jeugdzorg, handhaving, vergunningen en interne bedrijfsmatige taken, functioneert onvoldoende. De besluitvorming onttrekt zich vaak aan het zicht van de gemeenteraden en als de raden zich toch uitspreken zien we allerlei uitzonderingen per gemeente.

De provincie heeft, na een zorgvuldig onderzoek, een duidelijke optie meegegeven om aan te sturen op één grote Kempengemeente. Voor veel mensen is het opgeven van een vermeende zelfstandigheid een emotionele kwestie. Alsof het opgaan in een grotere gemeente leidt tot anonimiteit, verlies aan identiteit en slechtere en trage besluitvorming, maar laten we de discussie eens beschouwen vanuit het toekomstperspectief.

We leven in een tijd waarin we allemaal in ons bestaan afhankelijk zijn van een bovengemeentelijke schaal. We zijn afhankelijk van regionale samenwerking, voorzieningen, werkgelegenheid, recreatie en mobiliteit. Dit vraagt om goede afstemming en vooral een gebundelde stellingname naar de wereld om ons heen. Hiervoor heb je een robuuste gemeentelijke organisatie nodig die in staat is kwaliteit te organiseren. Een ambtelijke organisatie die vanuit het regionale belang in staat is om effectief het gemeentebestuur te adviseren.

Wenselijk

Het is begrijpelijk dat maatschappelijke organisaties en zeker ook het bedrijfsleven het vanzelfsprekend vinden dat de stap naar één Kempengemeente wenselijk en logisch is. Op deze manier behouden we onze identiteit en zijn de belangen van onze dorpen en hun inwoners het beste gewaarborgd.

Onze inwoners zijn vooral geïnteresseerd in het behoud en ontwikkeling van de eigen kern, maar ook de Kempen is voor velen een eenheid waarmee men zich kan identificeren. Als één Kempengemeente besparen we veel energie die anders verloren gaat aan bestuurlijke en ambtelijke afstemming. Deze energie kunnen we beter inzetten om de leefbaarheid van de kernen te verbeteren.

Wij vinden het werken aan een krachtige gemeente dan ook een logisch antwoord op de vele ontwikkelingen die op ons afkomen. Een Kempengemeente waarborgt onze lokale identiteit om van hieruit krachtig samen te werken in de stedelijke regio Eindhoven.