Volledig scherm
Jan van de Lest en Tim Dekker van de stichting Ruimte voor een van de leegstaande panden van de gemeente Eindhoven die ze verhuren. © Jean-Pierre Reijnen

Eindhoven zet Stichting Ruimte bij het grofvuil

OpinieDe auteur van dit artikel, Chris de Zeeuw, is cultureel ondernemer in Eindhoven. Hij weet niet waarom de gemeente nu van Stichting Ruimte af wil.

In 2006 besloot de gemeenteraad van Eindhoven dat er een borrel-en-bruis-beleid moest komen. Verschillende maatschappelijke locaties die eigendom waren van de gemeente die anders toch leeg stonden en anti-kraak werden bewoond, zouden via dit beleid door creatieven in gebruik worden genomen. In 2008 landden door dit beleid diverse initiatieven in een aantal panden. Het college had het voornemen uitgesproken om een maatschappelijk beheerbedrijf op te zetten volgens een groeimodel, waarbij eerst pilotprojecten werden uitgevoerd. Zo werd ook Stichting Ruimte ingericht met broedplaats Kanaaldijk in Mariënhage. In dit geval was het volgens de gemeente Eindhoven van belang om eerst op een beperkt aantal locaties ervaring op te doen met de nieuwe verantwoordelijkheden, voordat de opbouw van de organisatie op grote schaal ter hand werd genomen.

Hakbijl

Stichting Ruimte, de organisatie die artistiek en creatief ondernemend Eindhoven ruimte biedt, staat nu, tien jaar later, onder een hakbijl. Een evaluatie van het pilotproces dat in 2008 is gestart heeft niet plaatsgevonden - er is niets over in het gemeentearchief terug te vinden, een samenwerkingsovereenkomst is er niet gekomen en waarom de gemeente nu van de stichting af wil is eigenlijk niet bekend. In april 2018 is een raadsinformatiebrief gepubliceerd, waarin naar een BDO onderzoek werd verwezen voor cijfers en onderbouwing - het onderzoek is nergens publiekelijk te vinden.

Coalitiepartij GroenLinks spreekt na contact uit dat ze 'meerdere verhalen horen' en kan geen helder antwoord geven op vragen. D66 - dat samen met de VVD al eerder in september 2016 vragen stelde over het ontbreken van een samenwerkingsovereenkomst - heeft op 8 juni 2018 wederom vragen gesteld over de huidige situatie. In een uitvoerig document van vier pagina's zet raadslid Jorien Migchielsen een groot aantal onduidelijkheden uiteen. Wat haar steekt is dat de aanbesteding voor een zoektocht naar een nieuwe leegstandsbeheerder - in de plaats van Stichting Ruimte - compleet buiten het zicht van de stad is gebeurd. Niet publiekelijk en niet op open inschrijving. Daarnaast is volgens haar nog onvoldoende overlegd met kunstenaars en creatieven in het veld. En plaatst zij onder andere vraagtekens bij de beleidsdoelstellingen, de financiële doelstellingen, de uitvoering en het waarborgen van de expertise van Stichting Ruimte.

Terwijl deze raadsvragen in behandeling zijn verschijnt op 20 juni 2018 een raadsinformatiebrief van wethouder vastgoed Yasin Torunoglu. Groot nieuws: het bedrijf VPS wordt de nieuwe leegstandsbeheerder, de voorlopige gunning heeft op 19 juni 2018 plaatsgevonden, de definitieve gunning vindt op 3 juli plaats.

We zouden het bijna vergeten: de beantwoording van de raadsvragen van D66 staat uiterlijk 6 juli gepland. Terwijl D66 uitgebreide raadsvragen stelt, wordt de procedure en kandidaat en gunning als een voldongen feit de wereld in gestuurd. Zonder dat de gemeenteraad ook maar één minuut spreektijd heeft gehad of heeft gekregen, wordt een stichting die al tien jaar actief is en zijn diensten heeft geleverd aan deze stad, bij het grofvuil gezet. Het hele atelierbeleid, van waaruit de leegstandsbeheerder moet gaan handelen, is nog niet eens besproken in de gemeenteraad en is nog niet eens uitgekristalliseerd met stakeholders zoals kunstenaars en creatieven in de stad.

Er zijn veel processen die nog niet hebben plaatsgevonden, maar ondertussen wordt deze beslissing wereldkundig gemaakt in een vloek en een zucht. Hoe kan dit? Wat is op deze manier de rol van de gemeenteraad in Eindhoven eigenlijk nog?