Studenten van de TU Delft testen op het circuit van Zandvoort een raceauto op waterstof.
Volledig scherm
Studenten van de TU Delft testen op het circuit van Zandvoort een raceauto op waterstof. © ANP

Energie: Parkeer waterstof niet

OpinieDe auteur van dit artikel is Rudy Reker, fractievoorzitter van Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Als de Brainport-regio waterstoftechnologie geen kans geeft, loopt zij straks achter de feiten aan.

In het waterstofdebat op 17 januari in het Van Abbemuseum werd gesteld dat waterstof voorlopig niet loont als schone energiebron voor woningen en mobiliteit. Op termijn zou waterstof wel geschikt zijn als energiebron voor grootverbruikers zoals energiecentrales en hoogovens. Naar mijn mening kun je het een doen zonder het andere te laten.

Op 12 februari is gesproken over het concept Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voor de Metropoolregio Eindhoven (MRE). In de paragraaf Energietransitie van het Werkprogramma 2019 lees ik: 'We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind- en zonne-energie'. Ik mis waterstoftechnologie.

Hoewel het wegverkeer maar voor een fractie bijdraagt aan CO2 en fijnstof, mag je het idee van rijden op waterstof niet parkeren of even vergeten, zoals de Eindhovense wethouder Jan van der Meer in het waterstofdebat zei. Dat zou niet slim zijn. Waterstoftechniek is klaar om een grote bijdrage te leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden.

In 2019 rijden meer dan 10 miljoen voertuigen in ons land. Het merendeel bestaat uit traditionele benzineauto's, gevolgd door diesel, gas en elektrische/hybride aangedreven voertuigen. Elektrisch rijden neemt toe, maar nog steeds wordt 89 procent van onze stroom met fossiele brandstoffen opgewekt. Ook elektrisch rijden is dus milieuvervuilend. Er zitten meer nadelen aan elektrisch rijden. Denk aan de productie en vernietiging van de honderden kilo's zware batterijen. Van een auto op waterstof is de batterij veel lichter en kleiner.

10 miljoen auto's

Stel u eens voor dat na 2035 alleen nog duurzame auto's in Nederland te koop zijn, zoals de regering Rutte III wil. Elke dag 10 miljoen auto's een aantal uren aan de stekker - nog afgezien van de buitenlandse bezoekers. Het is onmogelijk om dat in onze infrastructuur te integreren. Waterstof kan een duurzame en schone oplossing bieden.

Als in het MRE-Werkprogramma een belangrijke en duurzame energiebron als waterstof wordt vergeten, lopen we als regio straks achter de feiten aan. Met wind- en zonne-energie en biobrandstoffen zullen we nooit alle huidige fossiele brandstoffen kunnen vervangen en voldoende energie kunnen leveren die wij als maatschappij nodig hebben.

Er zijn al meerdere autofabrikanten die in productie waterstofauto's bouwen. Ook in ons land rijden al meerdere auto's, bussen en trucks op waterstof. Toch kunnen wij nog maar op vier plaatsen waterstof tanken. Daarmee lopen wij ver achter bijvoorbeeld Duitsland aan. In Amerika experimenteert men al jaren met zware trucks op waterstof. De vraag die wij ons daarom in deze kennisregio mogen stellen is: Wie neemt het initiatief?

De Lijst Pim Fortuyn zou graag zien dat de Metropoolregio Eindhoven de innovatiekracht die in deze regio aanwezig is niet alleen inzet in grootschalige wind- en zonne-energie projecten, maar tegelijkertijd in verdere ontwikkeling en toepassingen van waterstof voor industrie, woningen en mobiliteit. Deze ontwikkeling mag Brainport als innovatieve regio met veel hightech-bedrijven en de TU/e niet parkeren. De MRE kan bij dit energievraagstuk een voortrekkersrol vervullen, maar dan moet er wel durf zijn om nu daarin te investeren.

In Groningen gaat men al voortvarend te werk door waterstoftechnologie te gebruiken in het gemeentelijk autopark. In Eindhoven laten wij kansen onbenut als we nu geen tankstations voor waterstof in de stad bouwen. Ook is het een uitdaging om samen met de hoofdrolspelers op het voormalige Campina-complex, met straks 1.200 wooneenheden, een kleine waterstofcentrale te bouwen.