Volledig scherm
© iStock

Gemeenten moeten vriendelijker zijn voor mkb

OpinieDe auteur van dit artikel is Jan van den Hoff. Hij is voorzitter van MKB Eindhoven en directeur-eigenaar van Van den Hoff Installatiebedrijf in Eindhoven. Hij vindt dat het beleid van de gemeente mkb-vriendelijker moet. 

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een ongekend aantal politieke partijen is op zoek naar het vertrouwen van de kiezers. Een steeds groter aantal van die kiezers is ondernemer. In Eindhoven alleen al zijn het er meer dan 21.000. Het zijn bijna allemaal ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb), variërend van een eenmanszaak tot een bedrijf met zo'n 200 werknemers.

Iedereen is het er wel over eens dat die mkb'ers samen de ruggengraat van de economie vormen. Toch gaat het in de beeldvorming vaak over het grootbedrijf en over hightech giganten. Dit doet zich zowel landelijk als regionaal voor. MKB Nederland krijgt volgens twee vertrekkende voorzitters op rij binnen VNO-NCW te weinig ruimte voor versterking van het mkb-profiel.

Samenwerking

Nu wil ik als voorzitter van MKB Eindhoven zeker niet de tegenstelling zoeken tussen midden- en kleinbedrijf enerzijds en het grootbedrijf anderzijds. Gelukkig hebben we in Eindhoven en de regio steeds beter contact en samenwerking met onze collega's van VNO-NCW. We hebben elkaar gewoon hard nodig, ook in deze periode van economische groei. Ondernemers in het mkb hebben overigens voor een deel zelf schuld aan het onvoldoende sterke profiel, omdat zij - bijvoorbeeld door tijdgebrek - niet veel tijd steken in krachtenbundeling en organisatiewerk.

Eerder vroegen we als MKB Eindhoven al aandacht voor achterblijvende groei in grote delen van het midden- en kleinbedrijf, omdat de ondernemers veel tijd en energie steken in het draaiend houden van hun bedrijf. We hebben toen gepleit voor een projectmatige ondersteuning van sluimerende groeiers en zelfstandigen met groeipotentie. Daarnaast kan uiteraard ook een mkb-vriendelijker beleid van gemeenten helpen. Die mkb-vriendelijkheid kan blijken uit zaken als: lagere gemeentelijke lasten, kortere procedures bij noodzakelijke uitbreidingen, betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen en meer kansen voor mkb'ers bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen.

Ondersteunend

Mogelijk kunnen gemeenten en regionale werkbedrijven ook een ondersteunende rol spelen op de arbeidsmarkt. Op dit moment is het voor veel mkb-bedrijven zeer problematisch om aan voldoende goed geschoold personeel te komen. De arbeidsmarkt is langzamerhand 'gespannen' te noemen en zeker het kleinbedrijf heeft het moeilijk om zich te profileren in de strijd om de talenten.

Al met al kan dit voor de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen voldoende reden zijn om extra aandacht te geven aan het midden- en kleinbedrijf. Niet alleen om de stem van het mkb te winnen, maar ook om het mkb meer stem en steun te geven in het economisch beleid.

Een aantal Eindhovense partijen krijgt op 8 maart de gelegenheid om tijdens een Politiek Vragen(v)uur aan te geven op welke manier zij de belangen van het mkb willen dienen. Dan gaat het niet alleen om de belangen van de ondernemers zelf, maar ook om het economisch belang van Eindhoven en de regio. Het is cruciaal dat de voordelen die straks voortvloeien uit de Mainport-status voor Brainport ook ten goede komen aan het 'gemiddelde' midden- en kleinbedrijf. Niet alleen grote bedrijven en een kleine toplaag van innovatieve groeiers moeten van deze extra injectie profiteren. Er moet ook een impuls van uitgaan voor de duizenden kleinere en onbekende bedrijven. Zij vormen samen het economisch fundament van stad en regio. MKB Eindhoven zou het toejuichen als vanuit praktische initiatieven regelmatig overleg met stads- en regiobestuur gevoerd kan worden.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement