Volledig scherm
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (met microfoon) tijdens een bijeenkomst in april in Nuenen over de fusie met Eindhoven.

Herindelingskrant Nuenen is schandelijk misleidend

OpinieDe auteur van dit artikel, Boudewijn Wilmar is fractievoorzitter van GroenLinks in Nuenen. Hij vindt het misleidend dat de herindeling van Nuenen gepresenteerd wordt als een voldongen feit. 

Pas in het najaar besluiten de Brabantse Provinciale Staten over de fusie tussen Eindhoven en Nuenen. Tot dat moment is nog alles open.

Vorige week kregen alle Nuenenaren een krant in de bus waarin de herindeling van Nuenen gepresenteerd werd als een voldongen feit. Wat een schandelijke misleiding. Er is nog helemaal niets besloten.

De provincie heeft een (herindelings-)ontwerp, een voorstel, geschreven waarover Provinciale Staten (PS) in december een besluit moeten nemen. De ingediende zienswijzen zijn dan ook bedoeld om het oordeel van PS te beïnvloeden en het is bekend dat daarbij het draagvlak onder de bevolking van Nuenen sterk zal meewegen. Vandaar het Nuenense initiatief tot een referendum. Vandaar ook de weigering mee te schrijven aan het herindelingsontwerp.

Het is inmiddels genoegzaam bekend dat gedeputeerde Anne-Marie Spierings zich op geen enkele manier laat beïnvloeden. Daarom heeft de gemeenteraad van Nuenen besloten alleen energie te steken in zaken waarop hij wel invloed heeft. Wij willen de statenfracties ervan overtuigen dat Nuenen wel degelijk de regie in eigen hand kan houden.

Overigens wordt de argumentatie van de gedeputeerde steeds magerder. Voerde zij eerst nog de in haar ogen zorgelijke financiële situatie en de slepende dossiers aan, in haar krant heeft zij het er alleen nog maar over dat er geen zicht zou bestaan op verbetering in het politiek-bestuurlijke samenspel tussen de gemeenteraad en het college van B en W. De raad is pas een kleine drie maanden in functie en het college is vorige week beëdigd. We zijn nog niet eens begonnen en nu al voorspelt de gedeputeerde dat het niets gaat worden.

Bindende afspraken

In het coalitieakkoord zijn bindende afspraken gemaakt om met name daar waar het gaat om de bestuurlijke toekomst het college de belangrijke rol te geven die het toekomt. Was er in de vorige raadsperiode misschien sprake van een overgangsperiode met het bijbehorende gedoe, nu hebben wij er alle vertrouwen in dat het samenspel constructief en in een goede sfeer zal verlopen.

Tenslotte moge duidelijk zijn dat een meerderheid in de raad tegen een fusie met Eindhoven is. Minstens zo belangrijk is dat wij de regie over onze toekomst in eigen hand willen houden en daartoe moet de Arhi-procedure van tafel. Daarom is het belangrijk dat PS in het najaar tegen de fusie met Eindhoven stemmen, dat besluit moeten wij met alle middelen die ons ter beschikking staan beïnvloeden.

Tot dat moment is nog helemaal niets besloten, wat de gedeputeerde ook beweert.