Volledig scherm
Anne Marie Spierings © fotopersburo van de Meulenhof

Het gaat juist veel beter met Nuenen

OpinieDe auteur Bep Meijer uit Nuenen vindt dat gedeputeerde Spierings zich niet baseert op de meest recente gegevens. 

Op de informatie-avond over de annexatie van Nuenen door Eindhoven op 11 april heeft me één ding geïrriteerd en verbaasd. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings baseert zich voornamelijk op een bestuurskrachtmeting uit 2015 (Bureau Partner+Pröpper). Daarin wordt gesproken over de zwakke bestuurscultuur in Nuenen. Maar wat blijkt? Er zijn vervolgonderzoeken geweest en daarin staat dat de bestuurskracht in Nuenen vooruit gaat. Enkele dossiers zijn naar behoren opgelost. Zie ook de website van de gemeente Nuenen.

In het document 'Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet, visie op de bestuurlijke toekomst van gemeente Nuenen c.a.' (2017/2018) van datzelfde Partner+Pröpper wordt in Nuenen een positieve ontwikkeling gezien wat betreft het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen, terwijl Eindhoven op financieel vlak juist een negatieve ontwikkeling laat zien. Nuenen is goed bezig, de zaken beginnen op orde te komen. Eindhoven beweegt zich, zeker financieel, in een neerwaartse spiraal.

In Nuenen is volgens dit rapport al vier jaar een stijgende lijn te zien in de bestuurskracht. Je zou denken dat een gedeputeerde zich bij haar besluitvorming bedient van de meest recente gegevens.

Even ter vergelijking: ik ben leerkracht in het speciaal onderwijs en schrijf regelmatig rapporten. Ik baseer mijn conclusie onder andere op de uitslagen van laatste toetsen en testen die de kinderen gemaakt hebben en bespreek die met de ouders. Stel, ik zou de werkwijze van Spierings volgen. Ik maak geen nieuw rapport, in toetsen heb ik geen zin en op de ouderavond zeg ik: beste ouders kijk maar in het verslag van vorig jaar, ik denk dat het nog even beroerd gaat. Het lokaal zou te klein zijn...!

Ik zou willen dat gedeputeerde Spierings haar beleid baseert op recente gegevens, omdat anders de besluitvorming faalt, ongeloofwaardig is en de democratie schaadt.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement