Volledig scherm
© Fotopersburo van de Meulenhof BV

Kiezen we voor vliegen of voor duurzaamheid?

OpinieDe auteur van dit artikel is Rik Thijs, fractievoorzitter van GroenLinks Eindhoven. Thijs vraagt zich af of de klimaatambities serieus worden genomen. De dag waarop meer bekend wordt over de wijze waarop het overleg over de toekomst van Eindhoven Airport zal plaatsvinden, is toevallig ook de Dag van de Duurzaamheid. 

10 oktober is het dan eindelijk zover: de presentatie van het plan van aanpak over de toekomst van Eindhoven Airport. Al een paar weken zijn de eerste onderzoeken bekend en voor- en tegenstanders halen uit de conclusies de voor hen belangrijke punten. Genoeg zaken die we met elkaar kunnen bespreken en dat is ook nodig want er hangt een heleboel vanaf.

Duurzaamheid

10 oktober is ook de Dag van de Duurzaamheid. Een dag om te laten zien dat we duurzaamheid belangrijk vinden. Duizenden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden ondernemen acties voor een betere wereld. Een mooi moment dus om eens stil te staan bij onze klimaatambities en het aanhoudende mantra over de noodzaak van groei van onze luchthavens.

'Onze', hoor ik u denken. Ja onze, want het ballonnetje dat vliegvelden bedrijven zijn die voor winst moeten zorgen is zo doorgeprikt. Eindhoven Airport is bijvoorbeeld bijna volledig in handen van de overheid. Oké 51 procent is in handen is van Schiphol Group, maar deze is ook weer bijna volledig in handen van overheden, waarvan 70 procent van de Nederlandse staat.

En is de overheid er niet juist om ons en dat wat niet kan praten (flora en fauna) te beschermen? Daarmee worden vragen rondom duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid en veiligheid extra interessant.

CO2-uitstoot

Op verzoek van de gemeenteraad van Eindhoven is in de lokale klimaatbegroting gekeken naar de effecten van Eindhoven Airport op onze CO2-uitstoot. Nu al zorgen vluchten vanaf Eindhoven Airport voor 22 procent van de totale uitstoot voor de gemeente Eindhoven. Dit is op basis van de 43.000 vluchten waarvoor er nu ruimte is. Stel je eens voor hoe groot dit aandeel CO2-uitstoot wordt als het aantal vluchten verhoogd wordt naar 55.000 of zelfs 100.000 waar over nagedacht wordt!

Voorstanders van groei zullen zeggen dat een groot deel van deze uitstoot niet op Eindhovens grondgebied plaatsvindt en dat de luchtvaartindustrie zichzelf ook innoveert. In de meest gunstige berekeningen die voorstanders van groei doen, zal dit in 2030 voor een reductie van 35 procent aan schadelijke stoffen zorgen. Als we dan wel blijven kiezen voor extra vluchten is dat natuurlijk een doekje voor het bloeden. En als niemand verantwoordelijkheid neemt voor die uitstoot blijft het letterlijk en figuurlijk 'de lucht' in gaan.

Keuzes

Als we onze klimaatambities serieus nemen vraagt dat dan niet om andere keuzes als het gaat om de groei van onze luchthavens en het beschermen van onze inwoners en de natuur?

Op 10 oktober zien we of de proefcasus van Eindhoven Airport hier gehoor aan geeft. Moeten we niet gewoon een eerlijke prijs gaan betalen voor vliegen, volop inzetten op internationale treinen en nu gehoor geven aan omwonenden om daadwerkelijk met hinder beperkende maatregelen te komen? Drie keer ja zou het antwoord op deze vragen moeten zijn.

10 oktober is voor ons de dag van de waarheid, de Dag van de Duurzaamheid zou het iedere dag moeten zijn.