Volledig scherm
Meester Frank in Krimpen aan de Lek was vorig jaar de leukste leraar van Nederland bij stichting Een 10 voor de Juf en Meester. © ANP

Meer meesters nodig voor betere toekomst jongens

OpinieJob Tonnaer uit Helmond is leerkracht in het basisonderwijs. Hij vindt dat jongens in toenemende mate geacht worden in een vrouwelijk denkformat te functioneren. 

'De aandacht is gericht op meisjes en we zijn de jongens vergeten', zegt gedragsdeskundige Lauk Woltring terecht (ED 18 maart). 'Ik kom op scholen met 1 meester en 23 juffen. De variatie mist.'

Zeer herkenbaar, maar ook erg hardnekkig, omdat de stappen om een duidelijke kentering in te zetten nog steeds niet genomen worden. Er wordt door de politiek, maar zeker ook in het onderwijs zelf, nog steeds angstvallig om de hete brij heen gedraaid.

Stoeien
Ik merk al jaren als leerkracht groep 8 in het basisonderwijs dat jongens in toenemende mate geacht worden in een vrouwelijk denkformat te functioneren. Hiermee bedoel ik de wens om gedurende lange tijd doodstil te moeten (ver-)werken, geen stoeispellen op het schoolplein te doen, alle conflicten uit te moeten praten.

Veel leerkrachten durven vervolgens weinig in te zetten op experimenterend leren, maar kiezen in essentie voor de veiligheid van de methode. Woltring vat het treffend samen als angstvallig inzetten op risicomijdend gedrag.

Ik ben een groot voorstander van emancipatie binnen de samenleving, maar binnen het basisonderwijs is dit helaas volstrekt onwenselijk doorgeslagen.

Consequenties
De mannelijke minderheid in met name het basisonderwijs heeft een aantal duidelijke consequenties voor kinderen en de samenleving zelf. Deze worden helder beschreven in het artikel, zoals de afnemende mannelijke voorbeeldrol, maar zeker ook de latere uitval van met name jongens in het vervolgonderwijs. Wie geen passende aandacht - dus niet enkel vanuit vrouwelijk perspectief - in een vroeg stadium krijgt, gaat later eerder rottigheid uithalen en functioneert als potentiële werknemer minder. Het is dan te laat om accuraat in te grijpen. Veel vrouwelijke collega's herkennen de beschreven situatie overigens eveneens. Om ook de toekomst van jongens veilig te stellen, zullen we twee zaken snel moeten aanpakken. We zorgen daarmee ervoor dat drie zaken snel zullen verbeteren: resultaten, zorgelijk gedrag op latere leeftijd en het toekomstperspectief van veel jongens.

Zolang het beroep van leraar basisonderwijs als veel te vrouwelijk te boek staat en dit helaas in de praktijk vaak bevestigd wordt, kiezen veel mannen logischerwijs voor een baan buiten het onderwijs. Na het voltooien van een vergelijkbare vierjarige hbo-studie kun je dan - in plaats van na de pabo - gemakkelijk het veelvoudige aan salaris verdienen. De vaak aangehaalde functiemix creëert binnen veel schoolbesturen extra managementlagen en stimuleert in de praktijk totaal niet de broodnodige stijging van het basissalaris en een echt snellere doorstroming naar een hogere schaal.

Juffen
Dát onwenselijke verschil, gecombineerd met te veel juffen die - al dan niet bewust - van een jongen een meisje proberen te maken, maakt dat er dadelijk nog minder meesters voor de klas staan. Doodzonde, gevaarlijk en hartstikke onnodig.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement