De wens om het centrumgebied van Eindhoven te vergroten bestaat al veertig jaar.
Volledig scherm
De wens om het centrumgebied van Eindhoven te vergroten bestaat al veertig jaar. © Ronald Otter

Met halve maatregelen bloedt de binnenstad van Eindhoven dood

OPINIERob Govers is oud-architect. Hij is afgestudeerd op een plan voor de binnenstad van Eindhoven. En hij heeft dit opinie artikel geschreven,

Het gemeentebestuur van Eindhoven dient zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een goed functionerende en bereikbare binnenstad. Orakelen biedt geen oplossing. Op korte termijn speelt het probleem van de luchtvervuiling, dat door elektrisch rijden waarschijnlijk binnen enkele jaren kan worden verminderd c.q. opgelost. Op de langere termijn is er het probleem van het uitrollen van het centrumgebied over de binnenring (Vestdijk/Keizersgracht) ter vergroting van het centrumgebied en een betere koppeling hiervan aan het Tramstraatkwartier, de Bergen ect. In de groei van de stad is dit een logische en waardevolle ontwikkeling. Dit is mijn inziens het kernprobleem.

De wens om het centrumgebied te vergroten bestaat al veertig jaar. In de jaren zestig heeft het toenmalige gemeentebestuur aan het verkeersbureau Feuchtinger al opdracht gegeven hiervoor een oplossing te zoeken. Dit bureau heeft indertijd een tweede binnenring geïntroduceerd, het zogenaamde Tangenten-systeem.

In grote lijnen (tegen de klok in) via het Noordplein, Vonderweg, Deken Van Somerenstraat, Dr. Schaepmanlaan, Jorislaan, Gabriel Metsulaan via een brug over het kanaal naar de Kanaaldijk-Noord, en via de Nachtegaallaan en de Fuutlaan met een tunnel onder het spoor naar de Dorgelolaan en het Noordplein. Dit plan is slechts voor driekwart uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft het nooit aangedurfd het oostelijk deel van dit tangentensysteem aan te leggen, inclusief een brug over het kanaal en een tunnel onder het spoor. Natuurlijk vormden het woongebied van de Parklaan en de aan te leggen tunnel en brug een groot probleem, niet alleen in financiële zin.

Met het afsluiten van de Vestdijk neemt het gemeentebestuur nu een stap zonder voor structurele maatregelen aan de oostzijde van de stad te hebben gezorgd. Het omleggen van het verkeer via de rondweg is geen oplossing: de oosttangent zou het omrijden hebben gehalveerd.

Wellicht moet de gemeente in het kader van de groeiende schaal van de stad alsmede de betere technische mogelijkheden, denken aan een gedeeltelijke ondertunneling van het Parklaangebied alsmede het spoortraject. Een en ander aangevuld met adequate parkeervoorzieningen.

Subsidies

Een goed voorbeeld vormt de in de afgelopen jaren aangelegde Hubertustunnel in Den Haag, rond het centrum, naar de Johan de Wittlaan (Congrescentrum-Internationaal Gerechtshof-Gemeentemuseum). Ongetwijfeld heeft men hiervoor gebruik kunnen maken van extra subsidies, hetgeen ook voor onze stad Eindhoven mogelijk moet zijn.

Als het bij halve maatregelen blijft zijn de binnenstad, haar bedrijvigheid en haar bewoners de dupe en bloedt dit gebied dood. Daarmee zijn dan alle mooie verhalen over een aantrekkelijke en levendige groene binnenstad tenietgedaan.

Ik heb de indruk dat er in Eindhoven voldoende toonaangevende organisaties en invloedrijke burgers zijn die een structurele oplossing zullen ondersteunen.

Nu de praktijkopstelling van de Vestdijk in testfase op 11 juni wordt geopend, is het vijf voor twaalf om alsnog tot een toekomstbestendige en aanvaardbare verkeersoplossing te komen. Met bovenstaande hoop ik een bescheiden bijdrage te leveren aan een structurele gedachtevorming.