Volledig scherm
Een kerkganger leest in een protestante bijbel. © ANP XTRA

Nashville-verklaring: Medemens wordt veroordeeld

OpinieZowel de Nashville-verklaring van behoudende christelijken als de soms felle reacties daarop wekken beroering. Verschillende lezers reageren hierop.

Inkijk

Soms bof je als maatschappij als groeperingen zich niet kunnen bedwingen en plotseling hun ware gezicht laten zien. Zo een voorval deed zich recent voor, toen onze christelijke medeburgers van de orthodoxe zijde van het protestantisme de Nashville-verklaring ondertekenden en dit ook wereldkundig maakten. Hiermee laten zij hun werkelijke gezicht zien. Een inkijk in hun opstelling naar homo's en transgenders. Hun veroordeling van medemensen die gemeenschappelijk hebben dat zij anderen liefhebben, niet zijnde van de andere sekse.

In een tijd waarin we met afschuw kijken naar wat orthodoxe moslims aanrichten; in een tijd waarin we extremisten veroordelen om wat ze doen en hoe ze denken, hebben we onze eigen salafisten gewoon naast ons wonen. Ze sluiten mensen uit door ze te veroordelen en plaatsen hen daarmee buiten de samenleving. Ze zijn liefdeloos onder het mom van 'hun christenDOM'.

We moeten blij zijn met deze openbaring. We weten nu wie deze christen-salafisten zijn en wat we aan ze hebben. Laten we ze met liefde, warmte en genegenheid omringen waardoor zij volwaardige burgers kunnen worden en weer deel uit kunnen gaan maken van onze samenleving. Geef hen beschutting, bescherming en de ruimte om zich te ontplooien en te ontwikkelen tot weldenkende mensen, want ik denk dat alleen die benadering hen nog kan redden. Ze leven immers in een omgeving van angst, verdoemenis en achterklap.

Door hen als normale mensen te benaderen, met liefde en respect zoals dat hoort, kunnen we hen misschien, heel misschien, laten ontwikkelen tot mensen met christelijke trekjes, zoals een zekere Jezus van Nazareth het bedoeld heeft. Accepteer en respecteer iedereen en heb iedereen lief, ook als hij anders is dan jij!

Joost Verhoeven uit Eindhoven

Verbaasd

In de krant van 8 januari lees ik: 'SGP frist weggestopt homostandpunt weer op'.

Drie vragen. Ten eerste: waarom werd het beklinken van het samenleven van homo's en lesbiennes in vredesnaam 'huwelijk' genoemd en niet 'verbintenis'? Dat had waarschijnlijk heel wat strijd bespaard.

Want dat een huwelijk alleen de liefde tussen man en vrouw betreft is niet alleen iets van orthodoxe protestanten, dat gelooft een veel grotere groep.

Ten tweede: in de Katholieke Kerk is het homohuwelijk z.g. wel geaccepteerd maar ik heb nog nooit officieel gehoord of ze nu wel of niet ter communie mogen gaan.

Ten derde: ligt het aan mij dat ik niet op de hoogte was dat de SGP voor de doodstraf blijkt te zijn of belichten zij dat te weinig?

Ik ben verbaasd dat - nu de wetenschap zo ver is - de SGP nog steeds meent dat geaardheid niet bestaat maar een keuze is. Deze dingen houden mij bezig.

E. Bartels-van der Grinten uit Valkenswaard

Schepping

Als Kees van der Staaij werkelijk gelooft dat God ons geschapen heeft, dan moet hij toch begrip kunnen opbrengen voor de 5 procent-variant in Diens schepping. Wat bezielt Kees om het beter te willen weten dan de Schepper?

De dominees zouden dit hoogmoed noemen, maar van een val zal Kees geen last krijgen. Zijn drie zetels in het parlement zijn in steen gehouwen.

Harry Maas uit Eindhoven

Wie verdeelt?

Zeer waarschijnlijk heeft de redactie van het ED geen Jezus-volgers of kerkgangers in haar midden. Wat een slechte voorpagina zeg: 'Christenen jagen homo's de kast in', aldus deze deskundigen. Vervolgens heeft strip 'De Rechter' van Jesse van Muylwijck de beelden bij de tekst. En natuurlijk spreekt ook het orakel Özcan Akyol, '...met een droombeeld van een maatschappij waarin iedereen hetzelfde denkt en doet ...dat is doodeng'. Eindconclusie: christenen brengen verdeeldheid en stigmatiseren. Maar volgens mij zijn het de schrijvers, tekenaars en de redactie die stigmatiseren en verdelen. Ja, ik ben een overtuigd Christen, maar ik stop helemaal niemand in de kast. Ik probeer te leven met het gebod dat Jezus gaf: 'Heb je naaste lief'. Als vader van vijf kinderen heb ik geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is, ook al ben ik het niet altijd eens met wat ze doen. De Bijbel is juist een grote liefdesbrief van God aan de mensen, Hij is Liefde. Wie wordt hier nu in welke kast gestopt. Waarom mag ik niet anders denken dan jij Özcan, of begrijp ik als blanke, top 2000 luisterende man, de ironie weer niet. Welk droombeeld is werkelijk doodeng?

Mijn geloof leert me naastenliefde, te zorgen voor de armen en de wezen, me dienstbaar te maken aan mijn omgeving, te bidden voor mijn regeringsleiders. Niet dat ik daarin perfect ben, niemand is perfect. Maar ik probeer er wel naar te leven. Doodeng is het vervolgens om altijd maar weer belachelijk gemaakt te worden door cabaretiers en soortgelijken. Doodeng om altijd te worden aangevallen door media die 'de christenen' als mikpunt hebben en juist daarmee verdeeldheid zaaien... EDoodeng.

Hans Mollen uit Eersel

Madurodam

Wij burgers van Madurodam 
Willen in dit pamflet verklaren
Zonder mitsen, zonder maren
Ons vastomlijnde stadsprogram
U weet, ons stadje is slechts klein
Slechts wie klein is mag hier wonen
Wij zullen ons selectief betonen
Flexibel zijn we voor geen grein
Wees welkom godsdienstfanaten
Xenofoob en/of gereformeerd
Rechtlijnig en in zichzelf gekeerd
Die slechts leven bij het haten
Wees welkom allen, klein van geest
Mensen uit de achterlijke horden
Ervaar hier het dagelijkse feest
Van de angst vertrapt te worden

Ruud van Neerven uit Eindhoven