Volledig scherm
Protest tegen Trump in Londen. © Photo News

'Parijs' biedt juist kansen

OPINIEOPINIE - De auteur Lambert van Nistelrooij is lid van het Europees Parlement voor het CDA.

Terwijl Trump zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs beseft Europa dat het op alle fronten aan de bak moet.

Innovaties
De Amerikaanse president Donald Trump gelooft niet in het effect van het menselijk handelen op de klimaatverandering. Als Europarlementariër pleit ik er voor het akkoord van Parijs onverkort uit te voeren.

Het akkoord betekent een forse push voor innovaties op veel terreinen. In Europa mogen wij ons in het ontwikkelen van oplossingen niet laten afremmen. We moeten juist nieuwe kansen grijpen, zoals meer gebruik van plantaardige grondstoffen en het beter benutten van CO2.

Het akkoord van Parijs is het meest omvattende akkoord in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het akkoord legt vast dat de temperatuur van de aarde niet meer dan twee graden Celsius mag stijgen. Maar belangrijker zijn de handtekeningen van meer dan 170 landen, waarmee ze aangeven bereid te zijn om hiervoor extra geld vrij te maken.

Hoofdoorzaken
Ook het Europees Parlement staat achter het akkoord. Op advies van een bijzondere commissie, waarin ik zitting had, heeft het parlement erkend dat het handelen van de mens wel degelijk één van de hoofdoorzaken van de opwarming van de aarde is. Op alle fronten moeten we aan de bak, van energiezuinige huizen en kantoren tot zuinige en schonere auto's. Investeringen die zich op termijn terugverdienen.

Grote industrieën steunen de overgang naar duurzame productie. Ze vragen overheden de komende jaren een helder beleid te voeren. Deskundigen verwachten dat een overgangsperiode van 40 tot 50 jaar nodig is, voordat we de fossiele brandstoffen niet meer nodig hebben. Vanuit die achtergrond ben ik een pleitbezorger voor de bio-gebaseerde economie: plantaardige grondstoffen vervangen geleidelijk grondstoffen uit fossiele bronnen, bijvoorbeeld bij het maken van plastics.

Europa steunt deze overgang. Andere kansen voor Europa zie ik in het beter benutten van CO2. Zo werken Noord-Brabant en netwerkbedrijf Enexis samen aan het project EnergywebXL. Ze ontwikkelen infrastructuur voor het transport van warmte en CO2 van het haven- en industriegebied Moerdijk naar een nabijgelegen glastuinbouwcomplex om zo het energieverbruik in Noord-Brabant terug te dringen. Ook opslag van CO2, bijvoorbeeld in lege gasvelden in de Noordzee, biedt mogelijkheden. Over enkele jaren kunnen we dan Trump opnieuw ontvangen en hem laten zien hoe idealen en zaken kunnen samengaan.