Volledig scherm
Samenwerking © Thinkstock

Provincie toont in Nuenen misplaatste daadkracht

OPINIEBoudewijn Wilmar is fractievoorzitter van GroenLinks in Nuenen c.a. Hij heeft deze opiniebijdrage geschreven.

Nu de provincie de regie heeft genomen over de fusie van Nuenen met Son en Breugel of Eindhoven gaat het proces in elk geval langer duren. Door daadkracht gedreven heeft de provincie de regie over de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a. overgenomen. Daarmee gaat dit fusieproces in ieder geval langer duren. Bovendien is het overbodig, want de argumenten die de provincie voor het ingrijpen gebruikt, gelden niet meer. Nuenen is met een plus van 5 miljoen euro financieel gezond; tal van ingewikkelde dossiers zijn succesvol afgerond; het sociaal domein blijkt financieel op orde te zijn.

De raad is weliswaar verdeeld, maar binnen de coalitie heerst grote saamhorigheid. Bovendien hebben wij in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven successen geboekt. Het 'naar boven' delegeren van taken, waar de provincie zo'n groot voorstander van is, doen wij in de praktijk. Kortom, Nuenen heeft zijn zaken op orde.

Begin november
Zowel Nuenen als Son en Breugel wil begin november - over vier maanden - beslissen, omdat dan de resterende gesprekken zijn afgerond (Eindhoven heeft zich al uitgesproken voor fusie met Nuenen). De provincie wil pas over zes maanden klaar zijn - nu begint eerst een zomerreces.

GroenLinks Nuenen heeft een duidelijke voorkeur voor Son en Breugel. De profielen sluiten naadloos op elkaar aan, hetgeen bevestigd wordt door het onderzoek dat beide colleges hebben laten verrichten. Samen worden wij met 40.000 inwoners in de regio een factor van betekenis, de kwetsbaarheid wordt verkleind en de deskundigheid vergroot. Maar voor ons het allerbelangrijkste: wij houden ons lot in eigen hand. Zoals wij voor ogen hadden, konden wij in november besluiten met Son en Breugel te fuseren en dan was de provincie op haar wenken bediend.

Indertijd, toen beslist moest worden over de Ruit, oordeelde de Tweede Kamer dat de door de provincie geformuleerde doelstellingen niet meer klopten en dat onvoldoende rekening was gehouden met nut en noodzaak. Dat geldt nu weer, waardoor de provincie door deze actie opnieuw voor een vergelijkbare situatie komt te staan.