Volledig scherm
AutoMaatje is voor veel ouderen een uitkomst. © Beeld Werkt

Subsidie AutoMaatje geschrapt, schaam u

OpinieDe auteurs van dit artikel zijn Désirée Meulenbroek (raadslid) en Ron Peters (burgercommissielid voor het CDA) uit Helmond. 'Schamen moesten jullie je tot aan je grote teen toe!' Dat is de tekst van de e-mail die we afgelopen dinsdag 30 april als raadsleden kregen. En we zijn het er helemaal mee eens. Jullie moesten je schamen, college van B en W van Helmond - dit is namelijk het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen de subsidie aan AutoMaatje stop te zetten.

AutoMaatje is een initiatief van ANWB, LEVgroep en de gemeente Helmond. Veel mensen raken naarmate ze ouder worden meer geïsoleerd van de buitenwereld, omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan steeds beperkter worden. Zelf autorijden zit er gewoon niet meer in en steeds een beroep doen op je naasten is moeilijk.

Bij ANWB-AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen, die zelf niet meer voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Door dit project aan het bestaande vervoersaanbod toe te voegen, kunnen minder mobiele mensen weer deel gaan uitmaken van het sociale en maatschappelijke leven. Dat kan zijn naar de kapper, de huisarts of het ziekenhuis gaan, maar ook lekker een kopje koffiedrinken bij een vriend of vriendin.

Als raadsleden weten wij officieel nog niet van het besluit om het geringe subsidiebedrag van 32.000 euro aan dit project te stoppen. Wij moeten hierover nog de zoveelste raadsinformatiebrief krijgen. Achteraf dus. Want het besluit is al wel gecommuniceerd met de direct betrokkenen. Tot zover dit college, dat in zijn coalitieprogramma een warm pleidooi hield voor een nieuwe, transparante bestuurscultuur.

Waarom?

Als CDA hebben we veel lijntjes met de stad en alle vrijwilligers die er actief zijn. Wij wisten van dit besluit en hebben ons in de fractievergadering zitten afvragen waarom? Het project loopt amper een jaar. Het is bij wijze van spreken nog aan het opstarten. Waarom dan nu al een relatief kleine subsidie - 32.500 euro - stoppen, waar een specifieke doelgroep heel erg blij mee is. De oudere inwoners van Helmond die met AutoMaatje op een rustige en geduldige manier van A naar B worden gebracht op een tijdstip dat hun schikt. Van voor de voordeur tot waar ze willen zijn. Voor mensen die moeilijk ter been zijn is dit een ideale manier om nog eens ergens te komen.

Wij begrijpen het niet en zijn het er ook niet mee eens. Eenzaamheid is een probleem in Helmond. Alle nieuwe initiatieven om dit te voorkomen zijn meer dan welkom en moeten zeker niet worden stopgezet. En al helemaal niet zonder transparante evaluatie en een zorgvuldig besluitvormingsproces. Wij zullen als CDA naar aanleiding van de mededeling per raadsinformatiebrief de wethouder hierover zeker nog vragen stellen.

Voor ons ontbreken de onderbouwing en de argumenten. Als we snel veel budget kunnen vrijmaken voor het nieuwe stadhuis, waarom dan niet een relatief kleine subsidie overeind houden voor de ouderen, die het toch al moeilijk hebben. Eenzaamheid is een belangrijk thema en het openbaar vervoer functioneert in Helmond nog niet optimaal. Laten we eerst het project en het openbaar vervoer evalueren, voordat we nu al het AutoMaatje de nek omdraaien. College, u hoort nog van ons.