Volledig scherm
Jaren geleden voerden schoolkinderen al actie tegen het sluipverkeer via de Kosmoslaan in Eindhoven. © Kees Martens

Verkeer vergalt leefklimaat met sluiproutes

OpinieDe auteur is Nic Kramer, wonend aan de Kosmoslaan in Eindhoven. Hij vindt dat er heel wat plannen zijn gemaakt maar er wordt niks gedaan om het sluipverkeer aan te pakken.

Stel je woont in Lieshout (of in Nuenen, Geldrop-Noord, Stiphout, Gerwen etc.) en je moet dagelijks naar Eindhoven (of verder via de A2, A58 of A67) dan ligt het voor de hand dat je door Nuenen rijdt over de Europalaan en vervolgens over de Sterrenlaan. Je bent dan niet de enige. Dagelijks maken meer dan 20.000 auto's gebruik van die route. Dat leidt tot files. En die wil je ontlopen. Dus zoek je een sluiproute. Dat begint met Nuenen-kern en dan over de Boordseweg en de Boord, via de Soeterbeek, naar de Kosmoslaan.

Of je pakt toch de Europalaan en slaat rechtsaf de Kosmoslaan op. In beide gevallen vervolg je je weg over de Kosmoslaan en de Airbornelaan om dan af te slaan op de Kennedylaan of door te gaan op de Bisschop Bekkerslaan. Het gaat dan om 7.500 auto's per dag. Dat is ruim boven de wettelijk vastgestelde norm van 5.000 auto's per dag voor een dergelijke route (Kosmoslaan-Airbornelaan). De automobilist heeft geen reëel vervoersalternatief.

Deze verkeersstroom tast het leefklimaat in Dommelbeemd in te grote mate aan: lawaai, verkeersveiligheid, fijnstof, stikstofoxide. Daar hebben 150 huishoudens (Kosmoslaan - Airbornelaan) dagelijks last van. Het vergalt hun leefklimaat.

Er zijn al heel veel beleidsplannen gemaakt sinds 2000 om de verkeersstromen te reguleren: Dommeldal uit de verf (1 en 2), Verkeersstructuurplan Nuenen (1 en 2), HOV2 bestemmingsplan en de Bereikbaarheidsagenda. In al die plannen staat dat het verkeer geconcentreerd moet worden op de Europalaan-Sterrenlaan.

Er is veel papier geproduceerd, maar de overlast is alleen maar toegenomen, want er is niks mee gedaan.

Dijken en sluizen

Er wordt wel gezegd: verkeer is net als water. Laten we die analogie volgen om na te gaan wat met eenvoudige, goedkope maatregelen gedaan kan worden om de verkeersstroom te concentreren op de Europalaan-Sterrenlaan, zoals vastgesteld in al die beleidsplannen. Water reguleer je met dijken en sluizen. Met dijken kanaliseer je de stroom, met sluizen reguleer je de stroomsnelheid. Dit kunnen we onmiddellijk doen:

1. Het opnieuw instellen van een groene golf op de Sterrenlaan om daarmee de doorstroming te optimaliseren. Deze groene golf was er voor de aanleg van de HOV2 en zou na de aanleg van HOV2 terugkomen. Dat is helaas niet gebeurd. Dat leidt tot vertraging door een verkeersstroom met horten en stoten. Ook de perceptie van de automobilist speelt een rol. De route over de Kosmoslaan-Airbornelaan is 600 meter korter en kent maar één stoplicht. Die is dus aantrekkelijker.

2. Het afsluiten van de Boord in Nuenen, zodat de Boord geen aantrekkelijke sluiproute meer is voor verkeer uit Nuenen-kern. Dat zou medio 2018 al gerealiseerd zijn, maar de gemeente Nuenen laat de afgesproken afsluiting op zijn beloop. Deze afsluiting moet gekoppeld worden aan afslagverboden: verbod om rechtsaf te slaan op einde Soeterbeekseweg de Kosmoslaan op; en verbod om linksaf te slaan op de Kosmoslaan de Soeterbeekseweg in. Daarmee dwing je het verkeer naar de Europalaan-Sterrenlaan.

3. De herinrichting van de Kosmoslaan is bijna afgerond. In het verlengde daarvan moet zo spoedig mogelijk de Airbornelaan heringericht worden als 30 km-zone. Daarmee kan deze wijkontsluitingsweg openblijven, terwijl deze route (Kosmoslaan-Airbornelaan) in combinatie met de andere genoemde maatregelen onaantrekkelijk is voor doorgaand sluipverkeer.

Dus niks smart mobility, nieuwe studies of tellingen. Gewoon gezond verstand en goedkope, effectieve maatregelen om het leefklimaat in de Dommelbeemd te verbeteren.