Quiz: wat mag wel en niet per 1 juli?

10 vragen

Beantwoord of de stellingen over de corona-regels juist of onjuist zijn.