Volledig scherm
© Thinkstock

90.000 euro voor hulp aan inburgeraars in Geldrop

GELDROP-MIERLO - De gemeente Geldrop-Mierlo ontvangt tot 2021 iets meer dan 45.000 euro per jaar om inburgeraars te begeleiden.

Dit jaar wordt 10.000 euro van het bedrag besteed om samenwerking te zoeken met andere gemeentes in de regio, vooral om inburgeraars aan het werk te krijgen. Dat is althans het voorstel van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo.

In 2021 komt er een wijzing in de wet waardoor de verantwoordelijkheid voor inburgering bij gemeentes komt te liggen. Dit gebeurt omdat inburgeraars nu onvoldoende meedoen in de samenleving en te weinig Nederlands leren, waardoor zij niet aan het werk komen. De wijziging van de wet houdt in dat gemeentes de begeleiding van asielzoekers op zich gaan nemen waarbij het leren van de Nederlandse taal centraal staat.

Minister Koolmees, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil dat gemeentes gaan samenwerken met andere gemeentes in de regio, vooral wat het zoeken naar werk betreft. Om alvast de voorbereiding op de wetswijziging te starten stelt de minister 90.000 euro aan Geldrop-Mierlo beschikbaar. B en W willen een groot gedeelte daarvan besteden aan Nederlandse lessen en extra begeleiding naar de werkvloer. Geldrop-Mierlo heeft ongeveer tweehonderd inburgeraars, vooral door de instroom van afgelopen jaren. Op dit moment is de instroom laag. Vanaf 2021 verwacht de gemeente ongeveer 25 inburgeringspichtige asielstatushouders per jaar te begeleiden.