Volledig scherm
Centrum Hofdael in Geldrop. © Fotopersburo van de Meulenhof

Centrum Hofdael zit nog steeds in 't rood

GELDROP - Centrum Hofdael in Geldrop heeft over 2018 een tekort van ruim 125.000 euro. De definitieve cijfers worden in mei verwacht, maar cultuurwethouder Rob van Otterdijk waarschuwde er vast voor dat die in ieder geval flink rood zullen zijn. 

Die mededeling is van belang voor de gemeenteraad omdat de kans groot is dat die het verschil moet 'bijpassen'. De wethouder wil desgevraagd nog niet ingaan op de waarschijnlijkheid van zo'n scenario: ,,Er zijn nog meer mogelijkheden, maar dat is iets waarover ik met de raad in gesprek wil”. Van Otterdijk zegt overvallen te zijn door het slechte (financiële) nieuws over Hofdael. ,,Ja, het is een teleurstellende ontwikkeling.  Maar laat ik vooropstellen dat niemand Hofdael kwijt wil en dat we dus met man en macht zullen werken om het in stand te houden.  Je ziet ook al dat het centrum meer begint te bruisen. Ik vind dat het bestuur dat goed doet”. 

Zelfstandige stichting

Het is nu bijna 2,5 jaar geleden dat de gemeente Hofdael overdroeg aan de zelfstandige Stichting Hofdael. Het stichtingsbestuur beloofde om in vijf jaar tijd de gemeentesubsidie met 2 ton te verminderen tot 109.000 euro in 2021. Dat bedrag blijft daarna de structurele subsidie. In 2019 staat Hofdael nog voor 194.000 euro in de gemeentebegroting. Vorig jaar ging er 235.000 euro naartoe. Overigens kost Hofdael de gemeente meer geld. Als gebouw-eigenaar zijn er kosten voor ozb, verzekering, onderhoud, technische installaties en (niet vertaald in euro's) ambtelijke kosten. Daar tegenover staat dat een deel van het subsidiebedrag weer retour gaat naar de gemeente als huur. 

Wethouder Van Otterdijk zegt dat het Hofdaelbestuur om een toelichting is gevraagd. Van Otterdijk: ,,Maar vergeet niet dat het nu nog om on-officiële cijfers gaat. Ik heb het verwachte tekort benoemd om de gemeenteraad vast een signaal te geven".  

Te optimistisch

Hofdael-voorzitter Paul Bierman zit ondertussen met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is hij blij: het aantal bezoekers is met 40 procent toegenomen net als de omzet in de horeca. Aan huurinkomsten werd 20 procent meer binnengehaald. Maar met de kosten gaat het nog niet goed. Dat komt volgens Bierman onder meer doordat er nog te veel personeel moet worden ingehuurd. Hofdael had er in het bedrijfsplan van 2014 mee gerekend dat er zestig vrijwilligers actief zouden zijn. ,,Dat was veel te optimistisch", aldus Bierman, die overigens wel blij is met de ruim twintig die er nu al zijn. 

Hoe dan ook; waar Hofdael dit jaar met minder gemeentesubsidie had moeten draaien, blijkt er juist meer nodig te zijn. In juni worden de situatie en de gevolgen daarvan door de gemeenteraad besproken.