Volledig scherm
© Thinkstock

Geldrop-Mierlo gaat bezuinigingen voelen

GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo moet op zoek naar miljoenen. De politiek en de ambtenaren hebben nog een paar maanden om plannen te bedenken waarmee een dreigend gat van 2,6 miljoen euro op de begroting van volgend jaar gedicht kan worden.

Een van de mogelijkheden is om de ozb de komende vier jaar steeds met 3 procent te verhogen. ,,Maar dan zijn we er nog lang niet", zegt wethouder Hans van de Laar (DPM, financiën), ,,we hebben nu de laagste ozb van heel Brabant. Dus 3 procent van weinig is nog steeds heel weinig."

Het ozb-voorstel wordt genoemd in de Geldrop-Mierlose Kadernota 2020-2023 die deze week verscheen en aanstaande dinsdag (18 juni) wordt besproken met de raadsleden. Pas als de gemeenteraad de Kadernota heeft vastgesteld, worden de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt in de begroting. De Kadernota geeft aan met welke (financiële) ontwikkelingen de komende vier jaar rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de begroting. Die begroting moet in het najaar klaar zijn.

Sores

Van de Laar benadrukt dat het miljoenentekort een gevolg is van de veel hogere uitgaven voor het sociaal domein. En dat is een probleem waarmee niet alleen Geldrop-Mierlo worstelt: ,,Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zit in de sores", zegt hij. ,,Er is dus iets goed mis. Deze tekorten krijgen gemeenten niet zomaar weggepoetst."

Van de Laar wijst er op dat de druk vanuit de gemeenten op het rijk om in te grijpen steeds meer toeneemt. Volgens hem wordt er ook al gedacht over een andere manier om het sociaal domein-geld onder de gemeenten te verdelen en om het rijksbudget te verhogen. Hij verwacht hierover uiterlijk begin volgend jaar meer duidelijkheid.

Ingrijpen

Maar dit laat onverlet dat Geldrop-Mierlo moet ingrijpen bij de uitgaven binnen dat sociaal domein, aldus Van de Laar. De totale gemeentebegroting van Geldrop-Mierlo is 102 miljoen euro. ,,Ons budget voor jeugdzorg en de Wmo is 19 miljoen euro. Dit jaar gaan we daar al 3 miljoen euro overheen. Als we niet ingrijpen zitten we in 2023 op 28 miljoen euro, 9 miljoen euro boven het budget. "

Voordat voorstellen -zoals die over de ozb-verhoging- zijn verwerkt, wordt de begroting sluitend gemaakt met geld uit de algemene reserve. Maar die zou, zoals het er nu voor staat, dan dalen tot ver onder het door de gemeenteraad gewenste minimum van 3,5 miljoen euro.

Te ruimhartig

Om te onderzoeken of en waar het zuiniger en efficiënter kan in de jeugdzorg en bij de Wmo heeft het college een taskforce ingesteld. Een groep ambtenaren en drie wethouders die, als het aan B en W ligt, ondersteuning krijgen van ingehuurde deskundigen. Maar ook daar moet de raad nog mee instemmen. In de kadernota is er voor volgend jaar ruim 4 ton voor ingevuld. Van de Laar: ,,We willen een sociale gemeente blijven, maar we moeten onderzoeken of we op onderdelen niet te ruimhartig zijn." Volgens Van de Laar heeft een dergelijk onderzoek in Venlo zijn vruchten al afgeworpen.