Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Geldrop-Mierlo grijpt in bij kosten jeugdzorg

GELDROP-MIERLO - Om de uitgaven voor jeugdzorg en de Wmo in Geldrop-Mierlo in de hand te houden moet het beleid anders. Daarvoor is het ook nodig een externe projectleider in te huren. ,,Omdat vreemde ogen dwingen", zo zei financiën-wethouder Hans van de Laar (DPM) dinsdag.

Ook in Geldrop-Mierlo stijgen de tekorten in de (jeugd)zorg en de Wmo. Uit de kadernota blijkt dat de gemeente afstevent op een tekort van 9 miljoen euro in 2023 als er niet ingegrepen wordt. Die kadernota 2020-2024 werd dinsdag  besproken door de Geldrop-Mierlose politiek. De afspraken in de kadernota worden in het najaar vertaald in de gemeentebegroting.

Vooral D66 zat met vragen over dat ingrijpen in het sociaal domein. Fractievoorzitter Ton van Happen wilde eigenlijk wel meer uitleg over de veranderingen die er worden voorbereid op de gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden met jeugdzorg en Wmo. Vooral omdat hiervoor de komende vier jaar 1 miljoen euro wordt uitgetrokken, aldus de kadernota.

Kostenbewuster

Maar heel veel wijzer werd Van Happen nog niet van de antwoorden die hij kreeg. De ambtenaren moeten kostenbewuster worden en de afdelingen beleid en uitvoering van beleid moeten 'dichter bij elkaar zitten', aldus de wethouder. En de externe projectleider is nodig 'omdat vreemde ogen dwingen'.

Punt is dat de aanpak waarvoor gekozen wordt en die er toe moet leiden dat de afdelingen meer 'in control' komen, nog verder moet worden uitgewerkt. De wethouder zegde toe dat een en ander nog haarfijn wordt uitgelegd in een raadsvergadering in september.

Van de Laar zei ook dat de financiële reserve van Geldrop-Mierlo nog verder onder druk komt te staan dan tot vorige week werd gedacht. Dat heeft te maken met de laatste mededelingen vanuit het rijk over de hoogte van het bedrag dat gemeenten krijgen uit het gemeentefonds.

Ontoereikend

Tekorten op de gemeentebegroting worden boekhoudkundig aangevuld met geld uit de algemene reserve. Doordat het geld dat Geldrop-Mierlo krijgt voor jeugdzorg en Wmo ontoereikend is (19 miljoen, terwijl er dit jaar al 21 miljoen voor wordt uitgegeven) gebeurt dat in de kadernota ook. En daardoor wordt het bedrag in die reservepot veel minder dan de 3,5 miljoen die de gemeenteraad er minstens in wil hebben.

Maar dat wil niet zeggen dat Geldrop-Mierlo dan onder financieel toezicht van de provincie komt, kreeg de VVD als geruststellend antwoord op een vraag hierover. Omdat alle reserves van de gemeente bij elkaar opgeteld wel positief zijn. Dat komt onder meer door de grote reserves op de post grondexploitaties.

  1. Deze Brabantse podcasts zijn het luisteren waard

    Deze Brabantse podcasts zijn het luisteren waard

    Podcasts zijn het helemaal. Ooit bedacht om bestanden op te nemen in RSS-feeds, nu niet meer weg te denken uit het medialandschap. Ze gaan over nieuws, sport, kunst&cultuur, levensvragen en zelfs tieten. Over elk denkbaar onderwerp is wel een podcast te vinden. Om je wegwijs te maken door de vele gesprekken en het oeverloze geouwehoer, hebben we een geheel willekeurige lijst gemaakt met podcasts die een link hebben met Brabant. Aanvullingen zijn welkom via dit e-mailadres.