De Eenbes basisschool Dommeldal aan de Beneden Beekloop 90
Volledig scherm
De Eenbes basisschool Dommeldal aan de Beneden Beekloop 90 © Dommeldalschool

Geldropse Skandiaschool deels financieren met woningbouw

GELDROP - Om een nieuw schoolgebouw voor de twee basisscholen in de Geldropse Skandiawijk te kunnen betalen, gaat de gemeente op schoolterrein en elders in de wijk grond verkopen voor woningbouw. De totale kosten voor het scholenplan zijn bijna 6,4 miljoen euro. 

In de oorspronkelijke planning zou de school in de periode 2015-2020 gebouwd worden voor 2,5 miljoen euro minder dan er nu voor geraamd is.  Streven was (en is) om de Nutsschool Beneden Beekloop en de Eenbes basisschool Dommeldal onder te brengen in één gebouw waarin een aantal ruimten en activiteiten gedeeld kunnen worden. Nu hebben de scholen ieder een eigen gebouw aan de Beneden Beekloop. 

Maar de schoolbesturen konden niet goed door één deur, laat staan dat er constructief overleg op gang kwam over het zo veel mogelijk delen van één gebouw.  Het proces liep grote vertraging op en in de tussentijd stegen de bouwkosten. Inmiddels heeft het Nut een nieuw bestuur en de onderlinge verhoudingen zijn nu goed. De schoolbesturen willen vooruit en de gemeente wil daaraan meewerken. 

Ook plek voor kinderopvang en wijkvereniging? 

Komende week vindt overleg plaats van de gemeente met de schoolbesturen. Volgens onderwijswethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) wordt dan gepraat over het bouwplan en waaraan dat moet voldoen en over de planning. De gemeente benoemt een speciale projectleider die voor de voortgang van het hele proces moet zorgen. Het gaat namelijk niet alleen over een nieuw schoolgebouw maar ook over de wegenstructuur die anders moet en over een tijdelijke school voor als de oude gesloopt zijn en de nieuwe nog niet af is. Ook wordt nog onderzocht of de kinderopvang in het nieuwe gebouw komt en of er ruimte is voor de wijkvereniging.

En dan zijn er de woningbouwmogelijkheden die in kaart gebracht moeten worden. Door gemeentegrond beschikbaar te stellen voor woningbouw moet er 750.000 euro verdiend worden voor financiering van de school. Omdat de nieuwe school straks minder plek inneemt dan de twee gebouwen nu, komt er ruimte om woningen te bouwen. De gemeenteraad heeft eerder wel gezegd het terrein groen te willen houden, maar dat is volgens B en W financieel niet haalbaar. 

Niet in het Dommeldal

Ook de gemeenteterreinen (grasvelden, plantsoentjes) elders in de wijk worden onderzocht op geschiktheid voor woningbouw. De resultaten worden in de loop van dit jaar verwacht. Maar dat het Dommeldalgebied niet in aanmerking komt, wil wethouder Rob van Otterdijk nu al wel zeggen. De gemeente wil niet dat de koppeling met woningbouw voor nieuwe vertraging van de scholenbouw zorgt. Het project krijgt dit jaar prioriteit, ook al zou dat betekenen dat andere plannen vertraging oplopen.  In een voorzichtige schatting zegt Van Otterdijk dat de nieuwe Skandiaschool over ,,twee à drie jaar klaar kan zijn".  Preciezer kan de wethouder nog niet zijn omdat nog niet duidelijk is of er een bestemmingsplanwijziging nodig is. 

De Nutschool Beneden Beekloop aan de Beneden Beekloop 93.
Volledig scherm
De Nutschool Beneden Beekloop aan de Beneden Beekloop 93. © Tom Valstar/Van de Meulenhof