Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ThinkStock

Nuenen kondigt bezuinigingen aan

NUENEN - Ook de gemeente Nuenen dreigt te moeten bezuinigen als gevolg van tekorten in de jeugdzorg. Het college van B en W grijpt niet direct in maar gaat voor komende jaren wel bezuinigingsvoorstellen doen.

Wethouder Joep Pernot (Financiën) heeft dat aan de gemeenteraad gemeld vanwege tegenvallende inkomsten uit Den Haag. De wethouder spreekt in een brief aan de gemeenteraad over een tegenvaller maar die is volgens hem minder groot dan gevreesd. 

Tonnen

Financiële problemen door hoge kosten van jeugdhulp gingen tot dusver veelal voorbij aan de gemeente Nuenen. De huidige tekorten zijn in Nuenen nog steeds relatief beperkt maar dreigen de begroting voor de komende jaren toch te beïnvloeden omdat de bijdrage uit Den Haag vanaf 2021 nog onzeker is. 

Tot dusver gaat het om enkele tonnen die Nuenen per jaar tekort dreigt te komen. 

Het college verwacht voor dit jaar nog geen grote problemen. ,,Vooral in de eerste jaren hoeven we niet meteen ingrijpende maatregelen te treffen maar vanwege de onzekerheid zullen we in de begroting vanaf 2020 ombuigingsvoorstellen doen’’, kondigt de wethouder aan. 

Tegenwind

Wethouder Pernot herhaalt in een reactie dat het gemeentebestuur niet bij elke zuchtje tegenwind in de kramp moet schieten. ,,We kunnen structurele verliezen best opvangen. Op de hele korte termijn zijn er geen problemen.’’

De bezuinigingen vanaf 2020 zijn nodig omdat de gemeenteraad ook nog diverse wensen heeft waar nog geen geld voor is gereserveerd. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor werkloze jongeren op weg naar een betaalde baan, een jongerenraad, een jongerenhuiskamer en tijdelijk mobiel cameratoezicht op industrieterrein Eeneind. 

Rem

De wethouder heeft tot dusver politieke steun voor zijn keuze om niet meteen rigoureuze maatregelen te treffen. Voor de suggestie van de oppositiepartijen VVD en Combinatie om per direct niet meer te beginnen aan nieuwe projecten was in de laatste raadsvergadering geen meerderheid. 

Raadslid Monique Donkers (Combinatie) stelde voor om op de rem te trappen om jarenlange hinder te voorkomen. ,,We kunnen beter op tijd beginnen en maatregelen treffen’’, zei ze. Oppositiegenoot PvdA noemde haar vrees gerechtvaardigd. ,,Voorzichtigheid in belangrijk’’, aldus PvdA-fractievoorzitter Jan Wesenbeek. 

Partijen uit de coalitie vinden het te vroeg en te ver gaan om direct in te grijpen. ,,We moeten nog even niet te veel paniek zaaien, we moeten ook nog beleid maken’’, zei W70-raadslid Louis Koenen.