EINDHOVEN ED2020-3225 De Turkse gemeenschap wil een imamwoning bouwen bovenop het gemeenschapshuis aan de Bleekvelden 21. De gemeente is er tegen.
Volledig scherm
EINDHOVEN ED2020-3225 De Turkse gemeenschap wil een imamwoning bouwen bovenop het gemeenschapshuis aan de Bleekvelden 21. De gemeente is er tegen. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Turken en gemeente Geldrop oneens over bouw imam-woning op gemeenschapshuis

GELDROP - De Turkse gemeenschap TMSG in Geldrop wil een woning voor de imam bouwen bovenop het gemeenschapshuis aan de Bleekvelden. Maar de gemeente vindt dat geen goed plan en adviseert de Turken het onderdeel imam-woning uit de vergunning-aanvraag te schrappen. 

Het pand is al eigendom van de Turkse gemeenschap en het wordt ook -met goedvinden van de gemeente- al als gemeenschapshuis gebruikt. Dat gebruik moet nog wel gelegaliseerd worden met een vergunning. Maar onderdeel van de vergunningaanvraag bleek de bouw -op termijn-  van een woning voor de imam bovenop het huidige pand. In het TMSG-gebouw vinden ook gebedsbijeenkomsten plaats. De Turken dachten dat het bouwen van de imam-woning geen probleem was, omdat de vorige eigenaar (een drukkerij) in principe ook toestemming had van de gemeente om een bedrijfswoning te bouwen. 

Andere situatie, andere tijd

Maar dat was volgens B en W een heel andere situatie in een andere tijd. Inmiddels zijn er plannen om het gebied op en rond de Bleekvelden flink aan te pakken.  De eigenaar van de voormalige gemeentelijke bedrijfsloodsen die naast het Turkse gemeenschapshuis liggen, heeft al een plan klaar dat daar de aanzet voor moet geven. In dat plan worden de loodsen herontwikkeld tot loft-achtige woningen. De gemeente zorgt er voor dat de omgeving tegelijk een kwaliteitsimpuls krijgt. Zo moet de hoeveelheid ‘blik’ op het parkeerterrein aan de Bleekvelden minder worden om meer ruimte te kunnen geven aan groen.  In die nieuwe visie past volgens de gemeente geen extra woning die ook weer voor extra parkeerdruk zou zorgen. 

B en W hebben in een brief aan TMSG laten weten ook geen noodzaak te zien voor een imam-woning. De vergunningaanvraag is voor een verenigingsgebouw met diverse activiteiten en niet voor een moskee. Het gebouw is volgens TMSG ook wel bedoeld voor religie, maar bijvoorbeeld ook voor cursussen en bijlessen voor scholieren. ,,Het is dus niet zo dat de imam die hier slechts één van de activiteiten uitoefent, ter plaatse noodzakelijkerwijs moet wonen", aldus B en W. 

TMSG beraadt zich

Aan de Turkse gemeenschap is nu geadviseerd om de bouw van de imam-woning uit de vergunning-aanvraag te halen. B en W waarschuwen er voor dat de hele vergunning-aanvraag waarschijnlijk afgewezen wordt als de woning er nog in zit. TMSG beraadt zich nog op de situatie.  Eigenlijk was met de gemeente afgesproken dat er uiterlijk 5 maart een reactie zou liggen op de brief van B en W. Maar er is een week extra bedenktijd gevraagd en gegeven. Uiterlijk 1 april wordt een besluit genomen over de vergunning-aanvraag voor het TMSG-gebouw in Braakhuizen-Zuid.