De uitstoot van broeikasgassen in de gemeente Geertruidenberg is opvallend hoog vergeleken met andere gemeenten in Noord-Brabant. De oorzaak is de CO2-uitstoot door de Amercentrale. Alleen in de gemeente Moerdijk is de uitstoot van broeikasgassen hoger.
Volledig scherm
De uitstoot van broeikasgassen in de gemeente Geertruidenberg is opvallend hoog vergeleken met andere gemeenten in Noord-Brabant. De oorzaak is de CO2-uitstoot door de Amercentrale. Alleen in de gemeente Moerdijk is de uitstoot van broeikasgassen hoger. © JOHAN WOUTERS

Uitstoot methaangas in gemeente Nuenen het hoogste van Brabant

MOERDIJK/GEERTRUIDENBERG - De uitstoot van broeikasgassen in de vorm van methaan is in de gemeente Nuenen het hoogste van heel Brabant. Als het gaat om het broeikasgas CO2, dan scoren de gemeenten Moerdijk en Geertruidenberg vele malen hoger dan in de rest van de provincie. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in totaal 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dit is 2 procent lager dan in 2017 en 15 procent lager dan in 1990. De mate van vervuiling verschilt sterk per gemeente.

Gemeenten met een hoge uitstoot per vierkante meter zijn Geertruidenberg, waar elektriciteitscentrale de Amercentrale een hoge uitstoot met zich meebrengt. De totale uitstoot binnen de gemeente bedraagt 128,2 kilogram per vierkante meter. De gemeente Moerdijk, met binnen haar grenzen industriegebied Moerdijk, volgt op ruime afstand met 35 kilogram per vierkante meter. De uitstoot bestaat bij beide gemeenten nagenoeg helemaal uit CO2 (koolstofdioxide). Methaan- en lachgas vormen een zeer klein deel van de uitstoot (zie graphic).

Velsen

Per vierkante meter is de uitstoot van broeikasgassen het hoogst in Velsen (208,4 kilogram per vierkante meter): zelfs 42 keer groter dan het landelijk gemiddelde. In Velsen zit staalfabrikant Tata Steel en er staat een elektriciteitscentrale. 

Andere gemeenten met een hoge uitstoot zijn Rotterdam (102,2 kilogram per vierkante meter) met zijn raffinaderijen en chemische industrie, Diemen (85,6 kilogram per vierkante meter) met zijn elektriciteitscentrales en Sittard-Geleen (82 kilogram per vierkante meter) met chemiebedrijf Chemelot.

Methaan

De hoge ‘score’ in de eerdergenoemde gemeenten komt vooral door hun hoge CO2-uitstoot. Gekeken naar de uitstoot van het broeikasgas methaan vallen onder andere de gemeenten Nuenen, Gerwen en Nederwetten (6,11 kilogram), Landgraaf (5,04 kilogram) en Hengelo (4,75 kilogram) op. In al deze gemeenten ligt een (al dan niet voormalige) vuilstortplaats.

De stortplaats in Nuenen werd in 2003 gesloten. Het afval werd hermetisch afgedekt en er werd een recreatiegebied op gebouwd. Het gebied staat bekend als Landgoed Gulbergen, waar onder meer een golfbaan en een dierentuin zijn te vinden. Het afgedekte afval genereert echter nog steeds methaangas. ,,Dat komt niet in de lucht terecht. Het methaan wordt afgevangen en daar wordt aardgas van gemaakt", aldus een woordvoerder van afvalverwerker Attero.

Waarom het CBS dan vermeldt dat de uitstoot van methaan in Nuenen zo hoog is, heeft te maken met het feit dat de cijfers van het CBS niet zijn gebaseerd op daadwerkelijke luchtmetingen, maar op theoretische berekeningen. ,,Er wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid methaan die vrijkomt op afvalplaatsen", legt Margreet van Zanten uit. Zij is werkzaam bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), een van de partijen die zich bezighouden met emissieregistratie. ,,De locatie Nuenen was een enorme afvalberg. Vandaar dat de hoeveelheid methaan daar hoog is ingeschat.”

De grootste bron voor methaanuitstoot is veeteelt. Twee derde van alle methaanuitstoot komt hier vandaan.

Lees verder onder graphic.

Klimaatakkoord

De uitstoot daalt weliswaar, maar om de afspraken in het Klimaatakkoord te halen is in 2030 een afname nodig van 49 procent ten opzichte van 1990. Volgens het CBS ligt de grootste opgave bij elektriciteitsbedrijven en de industrie. In gemeenten met hoge uitstootcijfers zijn dan ook veel bedrijven binnen deze sectoren gevestigd.

Broeikasgas

Er zijn diverse soorten broeikasgassen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan, lachgas en waterdamp. Broeikasgassen zijn noodzakelijk. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op aarde zo’n 33 graden lager zijn: –18 °C in plaats van de huidige +15 °C.

CO2

CO2 is de afkorting van koolstofdioxide. Het wordt ook wel koolzuurgas genoemd. Het is opgeslagen in fossiele brandstoffen (aardolie, steenkolen, aardgas) en komt weer vrij bij het verbranden. CO2 is ook opgeslagen in bomen en komt weer vrij als het hout verbrand wordt of wegrot.

Methaan

Methaan (CH4) komt vooral vrij bij de veeteelt. Koeien, schapen en geiten produceren methaan bij het verteren van voedsel. Die methaan komt via hun adem, boeren en scheten in de lucht. Verder komt er methaan vrij bij het verbouwen van rijst en uit afvalstortplaatsen. Methaan is een sterk broeikasgas: 1 kilo methaan heeft hetzelfde effect als 28 kilo CO2.

Lachgas

Lachgas (N2O, distikstofoxide) komt vooral vrij uit grond die bemest is met kunstmest of dierlijke mest. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas: 1 kilo lachgas heeft hetzelfde effect als 265 kilo CO2.

Waterdamp

Waterdamp is ook een broeikasgas. Door de opwarming van de aarde wordt de lucht warmer, en warme lucht kan meer waterdamp bevatten. Omdat waterdamp een broeikasgas is, zorgt die extra waterdamp in de lucht voor meer opwarming, waardoor de lucht nog meer waterdamp kan bevatten, waardoor de aarde nog verder opwarmt enzovoort. Zo versterkt het broeikaseffect van waterdamp zichzelf.

Andere broeikasgassen zijn fluorgassen (HFK’s, PFK’s) in onder andere spuitbussen, airco’s en koelkasten. Fluorgassen zijn zeer sterke broeikasgassen.

Bron: Milieu Centraal

  1. Overlijden echtpaar uit Nuenen maakt veel los: ‘Nu weet ik dat het uw vader was die de moordenaar van mijn vader heeft gepakt’
    VIDEO

    Overlijden echtpaar uit Nuenen maakt veel los: ‘Nu weet ik dat het uw vader was die de moordenaar van mijn vader heeft gepakt’

    NUENEN - Honderden steunbetuigingen en laatste groeten kregen Flip (80) en Fransje (74) Raap en hun familie de afgelopen week. Van oude vrienden, oud-collega's en volslagen onbekenden. Het nieuws van hun noodlottige overlijden vorige week maandag door een auto-ongeval in Nuenen maakte heel wat los in de regio en daarbuiten. Het Eindhovens Dagblad maakte een video-eerbetoon over het echtpaar (zie onderaan dit artikel).