Volledig scherm
bladblazers van Senzer aan het werk aan de Jan Eltenstraat in Stiphout Helmond © FotoMeulenhof

Werkbedrijf Senzer loopt nog meer miljoenen mis en vraagt meer geld aan gemeenten, Geldrop-Mierlo vindt dat te voorbarig

GELDROP-MIERLO - Werkbedrijf Senzer moet het dit jaar doen met nog eens 3 miljoen euro minder. De korting komt bovenop de 4,2 miljoen euro die het rijk eind vorig jaar al aankondigde. In totaal krijgt Senzer dit jaar 7,2 miljoen euro minder dan vorig jaar voor uitkeringen en het aan het werk helpen van werkzoekenden. 

Voor dit jaar kan Senzer het tekort nog aanvullen uit de eigen 'spaarpot'. Daarin zit nog zo'n 16 miljoen euro. Hoe het in 2020 moet, is volgens  Senzer-directeur René Walenberg onderwerp van gesprek met de 7 aangesloten gemeenten. Dat overleg is maandag. Pas daarna wil hij op de kwestie ingaan. 

Meer uitstroom

Maar uit de besluitenlijst van B en W van Geldrop-Mierlo blijkt dat Senzer van plan is om de gemeenten te vragen (een deel van) de gemeentelijke bijdragen met ingang van 2020 met 2,5 procent te verhogen. Het Geldrop-Mierlose college van B en W is het daarmee niet eens en stuurt een reactie naar Senzer. Wethouder Marc Jeucken (CDA, economie): ,,Het is veel te makkelijk om nu al bij de gemeenten aan te kloppen. Senzer moet eerst maar eens laten zien hoe ze er voor gaan zorgen dat meer mensen een baan vinden. Want meer uitstroom is nog altijd de beste manier om te bezuinigen.”

Quote

Het rijk gaat ervan uit dat Senzer meer mensen uit de uitkering kan krijgen

Marc Jeucken, wethouder Geldrop-Mierlo

Waar de gemeenten eind vorig jaar met boosheid reageerden op de door het rijk aangekondigde korting is er nu begrip. Jeucken: ,,Het rijk kijkt naar de arbeidsmarktsituatie. En die is in onze regio nog beter dan in de rest van Nederland. En dus gaat het rijk ervan uit dat Senzer meer mensen uit de uitkering kan krijgen en er dus ook minder geld nodig is". Daarbij komt volgens Jeucken dat er in 2018 in totaal 160 miljoen euro aan uitkeringsgeld overbleef bij de Nederlandse gemeenten. In de budgetten voor 2019 is daarmee ook rekening gehouden. 

Hulp

Bij Senzer zijn Helmond, de 5 Peel-gemeenten en Geldrop-Mierlo aangesloten. De gemeenten sluizen het grootste deel van het rijksgeld dat ze krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet door naar Senzer. Voor Geldrop-Mierlo is dat in 2019 bijna 9,5 miljoen euro. In 2018 was dat nog ruim 10,5 miljoen euro. Senzer zorgt er voor dat uitkeringsgerechtigden hun geld ontvangen en dat ze hulp krijgen bij het vinden van werk. 

Nog beter

Het aantal uitkeringen is de laatste jaren met 5 procent afgenomen. Voor de zeven gemeenten totaal: van 5078 in 2018 naar 4790 nu (in Geldrop-Mierlo van 766 naar 738).  ,,Het gaat dus al wel beter. Maar wij vinden dat Senzer nu eerst intern moet kijken hoe het nog beter kan. En dan kunnen we eventueel en als het strikt noodzakelijk is nog eens kijken naar de hoogte van de gemeentelijke bijdrage".