De eerste nieuwbouwwoningen van Nuenen-West aan de Europalaan
Volledig scherm
De eerste nieuwbouwwoningen van Nuenen-West aan de Europalaan © FotoMeulenhof

Woningbouw Nuenen-West onder druk door autoverkeer op Opwettenseweg

NUENEN - Het besluit om de Opwettenseweg open te houden voor autoverkeer heeft consequenties voor het aantal huizen dat gebouwd kan worden in Nuenen-West. Projectontwikkelaar BPD waarschuwt bovendien voor veel vertraging. 

Wethouder Caroline van Brakel schrijft aan de gemeenteraad dat door de keuze ‘complicaties’ zijn ontstaan. ,,De effecten kunnen omvangrijk zijn’’, concludeert ze na een eerste analyse van de consequenties. 

Tegen het advies en de wens van de wethouder en ondanks een waarschuwing besloot een ruime meerderheid van de Nuenense gemeenteraad in december dat de Opwettenseweg open moet blijven voor autoverkeer.  

Afspraken

Het besluit is in strijd met de afspraken met projectontwikkelaar BPD en het eerste bestemmingsplan dat in 2008 voor nieuwbouwwijk Nuenen-West is gemaakt. Destijds is vastgelegd dat de doorgaande route tussen het centrum van Nuenen en de Helmondweg (A270) ‘autoluw’ zou worden. Een van uitgangspunten van de oude afspraken is dat langs de Opwettenseweg een rustige woonwijk komt. 

De exacte gevolgen van de beslissing om de Opwettenseweg open te houden zijn nog niet bekend, schrijft de wethouder. Ze waarschuwt in de brief wel alvast voor negatieve gevolgen voor de geplande bouwproductie waarover ook met de regiogemeenten afspraken zijn gemaakt. In Nuenen-West staan in totaal bijna 1600 woningen gepland. 

Ook BPD gaat ervan uit dat er minder huizen gebouwd kunnen worden. De projectontwikkelaar heeft nog geen duidelijk beeld. Op basis van het huidige bestemmingsplan kunnen nog maximaal vijftig huizen worden gebouwd, laat de projectontwikkelaar weten. Voor het resterende deel (1250 huizen) waar ook veel belangstelling voor bestaat, is een nieuw bestemmingsplan nodig dat naar verwachting pas in de loop van 2021 definitief is. 

Snelfietsroute

Het Nuenense college van B&W was van plan om van de Opwettenseweg een snelfietsroute te maken. 

De gemeenteraad is tegen vanwege de vrees dat andere routes van en naar Eindhoven onevenredig veel drukker worden. De meeste politieke partijen vinden het belangrijk dat er diverse manieren blijven om naar Eindhoven te kunnen rijden.  

Ideale oplossing bestaat niet

Het levert de wethouder een groot dilemma op. Ze wijst er op dat de Opwettenseweg al de gevaarlijkste weg in Nuenen is. De weg verdraagt geen verdere toename van autoverkeer. Een bredere inrichting met gescheiden fietspaden is om financiële redenen onaantrekkelijk. ,,Openhouden kan gevolgen hebben voor het wegprofiel en daarmee voor de hoeveelheid te ontwikkelen gebied. Zeker als geluidszones in acht genomen moeten worden of gescheiden fietspaden nodig zijn.’’

De wethouder waarschuwt dat voortuinen mogelijk moeten worden aangekocht of geluidsmaatregelen getroffen moeten worden bij woningen aan de Opwettenseweg. Van Brakel komt tot de conclusie dat de ideale oplossing niet bestaat. Vanwege tijdsdruk wil ze met de gemeenteraad in overleg over effectieve oplossingen die genoeg steun krijgen en ook haalbaar en realistisch zijn.