Volledig scherm
Basisschool 't Vijfblad in Geldrop © basisschool 't Vijfblad

Samen naar de rechter om speelzaal in Geldrop

GELDROP-MIERLO - Mag een schoolbestuur een ruimte in de school onderverhuren? En wanneer mag dat wel en wanneer niet? Schoolbestuur Eenbes en de gemeente Geldrop-Mierlo gaan het samen aan de rechter vragen. 

De aanleiding voor de gezamenlijke gang naar de rechter is het verzoek van het Eenbes schoolbestuur om de speelzaal in basisschool 't Vijfblad in Geldrop geschikt te maken voor dagopvang van baby's en heel kleine kindjes. Eenbes wil de verbouwing zelf betalen en de ruimte ook zelf verhuren. Een huurder is er ook al:  kinderopvangorganisatie Korein. 

Oneerlijke concurrentie

Maar de gemeente zit in de maag met de aanvraag: want hoe zit dat juridisch? Mag het eigenlijk wel: dat een schoolbestuur zelf gaat verhuren in een gebouw dat van de gemeente is. En gaat dat geen oneerlijke concurrentie opleveren? Want een schoolbestuur kan een lagere huur vragen dan de gemeente. Immers: de gemeente moet de kapitaallasten van het hele gebouw dragen en daarvan ook een deel in de huur doorberekenen. Een schoolbestuur hoeft dat niet. Op andere plekken in Geldrop (bijvoorbeeld bij de brede scholen in de Coevering) en Mierlo (in Luchen) is de gemeente verhuurder van de aparte gebouwdelen aan kinderopvangorganisaties. Misschien betalen die daar in verhouding dan veel meer dan Korein straks in 't Vijfblad.  

Geen conflict

Zowel een woordvoerster van de gemeente als Eenbes bestuursvoorzitter Wim Klaassen benadrukken dat er geen sprake is van een conflict. Hoewel de aanvraag van Eenbes formeel is geweigerd. Maar dat was nodig voor een gang naar de rechter. ,,Voor ons is dit de eerste keer dat een school commercieel wil gaan verhuren. We willen gewoon weten hoe het zit", zegt de gemeente-woordvoerster. 

Tot nu toe werkt de gemeente er wel aan mee als een school leegstaande lokalen wil verhuren voor buitenschoolse opvang en voor peuterspeelzalen. Omdat de afspraak met de gemeente is dat schoolbesturen dit verplicht zijn.  Maar die verplichting geldt niet voor dagopvang (kindercrèche) van de allerkleinsten. Bovendien is het in 't Vijfblad geen leegstaand lokaal, maar een speelzaal die wordt opgeofferd. 

Belangrijke voorziening

Volgens Wim Klaassen is dagopvang binnen  het schoolgebouw een belangrijke voorziening. Hij wijst er op dat het bestuur zelf de investering doet  en die ook zal verrekenen in de huur. Van concurrentievervalsing is dan ook geen sprake, zegt hij. De Eenbes heeft scholen in nog drie andere gemeenten.  In enkele daarvan is wel sprake van onderverhuur voor dagopvang. Maar hoe dat nou juridisch zit is nog niet eerder aan een rechter voorgelegd. ,,Laten we dat nou maar voor eens en voor altijd helder krijgen", zegt Klaassen.