Volledig scherm
Foto ter illustratie © StockPZC

Tekort van half miljoen voor zorg in Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - Een half miljoen. Zoveel denkt Geldrop-Mierlo dit jaar tekort te komen voor de uitgaven binnen het sociaal domein. Voor jeugdhulp en WMO, het sociaal domein, is waarschijnlijk 15,6 miljoen euro nodig. De gemeente rekende in de begroting op een bedrag van ruim vijftien miljoen.

Maandagavond sprak de politiek over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp en WMO. In 2016 gaf Geldrop-Mierlo 14 miljoen euro hieraan uit. Dat bedrag steeg vorig jaar naar 16,3 miljoen.

Voor dit jaar verwacht de gemeente dus een daling van de uitgaven voor WMO en jeugdhulp ten opzichte van vorig jaar. Die daling heeft te maken met de uitgaven voor de WMO. Geldrop-Mierlo denkt hier dit jaar 5,6 miljoen euro voor nodig te hebben, in 2017 was dat nog 6,3 miljoen. De kosten voor jeugdhulp blijven naar verwachting op tien miljoen euro.

Reservepotje

Eerder dit jaar leek het tekort op het zorgbudget nog groter te zijn. In mei liet het college nog weten rekening te houden met een tekort van 2,7 miljoen in 2017 en 2,8 miljoen voor dit jaar. De gemeente heeft een reservepotje om de tekorten te kunnen opvangen. En de komende jaren komt er meer geld vanuit het Rijk beschikbaar, bleek uit de zogenoemde maart-circulaire van het kabinet.

In die nieuwsbrief geeft de regering inzicht in de geldstromen voor deze kabinetsperiode. Eerder besloot de gemeenteraad ook al om met ingang van 2019 jaarlijks 7 ton extra geld voor zorg te begroten.

Het inschatten van de exacte kosten is lastig, bleek ook uit een presentatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Hoeveel mensen een beroep doen op jeugdhulp en WMO is onvoorspelbaar. Ook de complexiteit van vragen speelt een rol.

Het aantal onderzoeken dat het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname) doet, stijgt flink. Waren er in 2016 nog ruim 2.100 onderzoeken voor jeugdhulp, dit jaar zullen dat er ruim 3.800 zijn. Het aantal WMO-onderzoeken gaat richting 4.500. Voor het CMD levert de stijging flinke problemen op. Het aantal aanvragen neemt toe, de problemen zijn complex. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij de 66 medewerkers. Het ziekteverzuim onder de medewerkers is met tien procent hoog. Het CMD wil dan ook dat de gemeenteraad geld beschikbaar stelt om meer mensen te kunnen aannemen. De politiek neemt daarover later dit jaar een besluit. Wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) liet aan de commissie weten dat er iets moet gebeuren. ,,Ook als college maken we ons grote zorgen over de situatie binnen de jeugdzorg."