Volledig scherm

Opnieuw meer geld van het Rijk voor Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL - Er gaat opnieuw meer geld van het Rijk naar Gemert-Bakel dan eerder verwacht.

Uit de septembercirculaire van het gemeentefonds blijkt dat de financiële meevaller voor dit jaar 195.000 euro is. Voor 2017 is de meevaller 315.000 euro en daarna loopt die met tonnen tegelijk op tot 1,2 euro miljoen in 2020. Het geld is vrij te besteden.

De meevaller had nog iets groter kunnen zijn. De gemeente krijgt minder geld voor de uitvoering van de WMO (met name huishoudelijke hulp), Jeugdzorg en de Participatiewet.

"Dit voordeel is goed nieuws, maar voor een halleluja is het nog te vroeg", vindt wethouder financiën Miranda de Ruiter. "Er zitten nogal wat kortingen aan te komen, dus we gaan het geld niet meteen uitgeven."

De meevallers over de jaren 2017 tot en met 2020 worden verwerkt in de meerjarenbegroting die op donderdag 10 november aan de raad wordt aangeboden.

Het college loopt hiermee achter op de de andere gemeentes, die hun begroting vóór 15 november al bij de provincie moeten inleveren. Dat kan alleen dit jaar nog, omdat Gemert-Bakel onder preventief financieel toezicht van de provincie staat. Dat juk kan volgend jaar, na vijf jaar, worden afgeschud. De financiën zijn op orde.

Gemert e.o.