Volledig scherm
Pieter, Henk en Hans van den Boomen in hun warmtecentrale in Gemert. © Ton van de Meulenhof

Protest tegen mestvergisting op champignonkwekerij Gemert

GEMERT - Inwoners van Gemert zijn een handtekeningenactie gestart tegen mestverwerking op de champignonkwekerij aan de Beeksedijk.  

Op het bedrijf van de familie Van den Boomen wordt champost verwerkt, een mengsel van onder andere paarden- en kippenmest en stro. Champignons halen hun voeding uit deze meststof, waarvan het restant tot voor kort als afval naar het buitenland werd gebracht. Op de champignonkwekerij staat nu een biomassacentrale die het spul composteert en omzet naar warmte.  

Het bedrijf, dat uitbreidingsplannen heeft, voldoet volgens de gemeente en de provincie aan alle regels.

Gezondheidsrisico's

De protesterende omwonenden vinden dat een mestverwerkingsinstallatie niet thuishoort zo dicht bij de bebouwde kom en zijn bang voor gezondheidsrisico's. Ze vinden dat dat eerst goed moet worden uitgezocht. Bovendien hekelen ze de stankoverlast. Initiatiefnemer Jan Timmers uit Gemert heeft naar eigen zeggen longproblemen die begonnen zijn tegelijkertijd met de start van de mestverwerkingsinstallatie op de Beeksedijk. 

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft in april ook al vragen gesteld. Die wilde van Gedeputeerde Staten weten of het bedrijf gezien de toekomstplannen wel op de huidige plek thuishoort. De partij vindt dat de activiteiten van de champignonkweker straks 'te zwaar' zijn voor de locatie aan de Beeksedijk en dat het naar een industrieterrein zou moeten verkassen. 

Deze week kwamen de antwoorden. Volgens de provincie zijn er geen provinciale belangen in het geding. Bovendien kan het bedrijf op deze locatie blijven, omdat het alleen eigen champost verwerkt, zoals ook in de omgevingsvergunning is vastgelegd. 

"Ik vind dat de inwoners van Gemert blootgesteld worden aan een experiment met vergisting van mest, waarvan niemand met zekerheid kan zeggen dat dit veilig is voor de volksgezondheid", aldus Timmers. Inmiddels hebben 75 mensen zijn online petitie ondertekend. 

Volledig scherm
Minister Kamp stelde de installatie officieel in werking. © Ton van de Meulenhof
ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement