Volledig scherm
Kindcentrum De Kastanjelaar in Milheeze. © Ton van de Meulenhof

Zes nieuwe woningen op speelveldje Milheeze

MILHEEZE - Na het verzet tegen een plan om het grasveld bij Kindcentrum De Kastanjelaar te bebouwen, komt de gemeente Gemert-Bakel nu met een alternatief.

Als compromis stelt de gemeente nu voor om direct aan de Elsenstraat zes woningen te bouwen. Hierdoor blijft er een speelveld van zo'n duizend vierkante meter beschikbaar, omdat de nieuwe huizen op de plek komen waar nu nog de noodlokalen staan. Bijkomend voordeel voor de gemeente is dat de kosten voor het bouw- en woonrijp maken beperkt blijven omdat er in de Elsenstraat al nutsvoorzieningen aanwezig zijn.

Het alternatieve plan is gebaseerd op een van de zes scenario's die eerder zijn opgesteld door actiecomité Behoud grasveld achter de Kastanjelaar. Die scenario's zijn middels een enquête ook aan de inwoners van Milheeze voorgelegd.

Onbebouwd

Uit die enquête bleek dat veel inwoners het veld het liefst onbebouwd willen houden. Die optie is volgens de gemeente niet reëel omdat de plek al langer op een lijst met potentiële bouwlocaties in Milheeze staat en er dus in de gemeentelijke boekhouding al rekening is gehouden met een toekomstige opbrengst.

In het oorspronkelijke plan van de gemeente zouden er op het veld acht woningen worden gebouwd. Na de eerste protesten vanuit het dorp werd dat aantal al naar beneden bijgesteld tot zes.

Volgens de gemeente zijn de scenario's de afgelopen tijd besproken door diverse betrokken partijen, waaronder een stedenbouwkundige en ook het actiecomité. Dat comité is nog steeds voorstander van een plan met maximaal vier woningen.

Het nieuwe bouwplan wordt opgenomen in een herziene versie van het bestemmingsplan, dat volgende maand ter inzage wordt gelegd. In een later stadium wordt het bestemmingsplan dan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Uit berekeningen blijkt dat het plan de gemeente per saldo geen geld hoeft te gaan kosten, maar zelfs een bescheiden 'winst' kan opleveren. Op 24 september is er een informatieavond in De Schans.