Onderzoek in een laboratorium naar Covid-19.
Volledig scherm
Onderzoek in een laboratorium naar Covid-19. © Getty Images/iStockphoto

75 nieuwe ziekenhuisopnames en 67 sterfgevallen door coronavirus

CoronavirusHet afgelopen etmaal zijn in ons land 67 meldingen gedaan van overlijden ten gevolge van Covid-19, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse rapportage. De laatste 24 uur werden tevens 75 opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis gemeld. Gisteren was er sprake van 83 sterfgevallen en 110 nieuwe ziekenhuisopnames. 

Zowel de sterftecijfers als het aantal ziekenhuisopnames lieten de afgelopen dagen een neergaande tendens zien. De voorbije maandagen vertoonden vrijwel altijd een daling, omdat registratie en melding tijdens de weekeinden iets achterlopen. Het RIVM benadrukt dat het zowel bij de nieuwe overlijdens als ook het aantal ziekenhuisopnames om meldingen na registratie gaat. Die melding kan ook een paar dagen later zijn.

Het totale aantal doden komt vandaag op 3751 en het aantal personen dat tot nu toe in het ziekenhuis werd opgenomen, stijgt naar 9779. Een deel van deze patiënten is in het ziekenhuis overleden of is inmiddels opgeknapt. Ook zegt het RIVM dat het werkelijke aantal overleden Covid-19 patiënten hoger is dan de hoeveelheid meldingen, omdat niet alle patiënten voor overlijden getest werden. 

Oversterfte

Daardoor komen veel sterfgevallen niet in de officiële statistieken van het RIVM terecht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde echter dat er vorige week tweeduizend Nederlanders meer overleden dan gemiddeld genomen over de eerste tien weken van dit jaar. Dat is bijna twee keer zoveel als het RIVM meldde. Vooral in verzorgingstehuizen ligt het sterftecijfer hoog. Het RIVM erkent dit en zal deze cijfers mogelijk later opnemen.

Van alle vastgestelde besmette personen is de helft 61 jaar of ouder. De helft van de in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is 69 jaar of ouder. Van alle aan de gevolgen van het virus overleden personen was de helft 81 jaar of ouder. Gisteren werd melding gemaakt van het jongste dodelijke slachtoffer tot nu toe. Het gaat daarbij om een patiënt van 18 of 19 jaar oud met ‘onderliggend lijden’. De exacte leeftijd is niet bekend.

Tekst loopt door onder de grafiek

Besmettingen

Het aantal personen dat positief werd getest op besmetting met het coronavirus stijgt met 750. Gisteren waren dat er 1066. Ook hier is een daling zichtbaar. Het totaal komt nu op 33.405. De piek van het aantal nieuw vastgestelde besmettingen lag echter op 10 april met 1390. Sinds twee weken wordt in Nederland meer getest. Ook doet bloedbank Sanquin een onderzoek op aanwezigheid van antistoffen onder ruim 13.000 donoren.

Van alle gemelde Covid-19-patiënten is ongeveer 40 procent man en 60 procent vrouw. Bij het aantal ziekenhuisopnames is die verdeling met respectievelijk 61,6 en 38,3 procent net omgekeerd. Wat betreft het aantal sterfgevallen komt de verdeling tussen mannen en vrouwen uit op 58,9 en 41,1 procent. Cijfers over het aantal herstelde patiënten en de verhouding man/vrouw ontbreken.

Tekst loopt door onder de grafiek

Comorbiditeit 

Omdat veel zorgverleners vrouw zijn, worden zij in verhouding vaker getest. Ook zijn de medewerkers in de zorg jonger dan de gemiddelde patiënt. Hierdoor laat het hogere percentage vrouwen bij het aantal besmettingen dan die bij de opnames en sterfte zich verklaren. Bijna 70 procent van alle overleden coronapatiënten jonger dan 70 jaar leden, naast Covid-19, aan een onderliggende aandoening. 

Van de gerapporteerde onderliggende aandoeningen - comorbiditeit genoemd - komen hart- en vaatziekten (37,9 procent), suikerziekte (26,7 procent) en chronische longkwalen (23,2 procent) in de groep overleden patiënten onder de 70 jaar het meest voor. 13,8 procent leed aan een kwaadaardige ziekte als kanker. De mogelijkheid bestaat dat overledenen aan meerdere aandoeningen tegelijkertijd leden. 

Bekijk onze video's over het coronavirus in onderstaande playlist: