Volledig scherm
© Thinkstock

Heeze: De Bulders en de randweg komen er

HEEZE-LEENDE - Het grootste deel van de gemeenteraad van Heeze-Leende wil dat de nieuwe woonwijk De Bulders gebouwd wordt. Daarbij speelt ook de langslepende voltooiing van de randweg Heeze een belangrijke rol, die mede als wijkontsluitingsweg gaat dienen.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde maandagavond in met het bestemmingsplan De Bulders in Heeze. Dit plan regelt de bouw van 350 woningen. Met de opbrengsten uit de grondverkoop wordt het ontbrekende deel van de randweg aangelegd. Daarmee moet, na veertig jaar plannen, het dorpscentrum verlost worden van de overlast door het doorgaande vrachtverkeer.

Bedenktijd
Eigenlijk waren alle partijen het wel eens met de aanleg van de woonwijk en het laatste deel van de randweg. Maar een minderheid met D66 en de eenmansfracties PvOJ en ABHL vroeg meer bedenktijd en deels ook om nuancering van de plannen. Omdat de overige partijen hier geen behoefte aan hadden, stemde het drietal tegen. D66 vond dat er te weinig aandacht was voor de bezwaarmakers. Zo zijn er 55 zienswijzen ingediend door aanwonenden die overlast vrezen van de nieuwe randweg en woningen.

Kapplan
Een vertegenwoordiger van de stichting Houdt Heeze-Leende Leefbaar lichtte de bezwaren in het voorafgaande Rondetafelgesprek toe. Hij zinspeelde op een gang naar de Raad van State als de gemeenteraad akkoord zou gaan met het bestemmingsplan. Ook het IVN Heeze-Leende uitte zorgen. De natuurorganisatie mist een kapplan, waarin beschreven wordt welke bomen in het gebied wel en niet moeten wijken. De woordvoerder had het over een aantal bomen ouder dan tweehonderd jaar. Nog tijdens de vergadering zegde wethouder Wilma van der Rijt (CDA) toe met het IVN te gaan overleggen.

Onteigenen
ABHL-raadslid Harrie Scheepers wilde een gefaseerde bouw van de 350 woningen. Eerst 260 woningen aan de westzijde van de hoogspanningsleiding en bij gebleken behoefte aan meer huizen pas de resterende 90. Van der Rijt vond die fasering onverstandig: "De financiering van de randweg is gebaseerd op 350 woningen." Op een vraag van CDA, LHL en PvOJ verduidelijkte de wethouder dat nog niet alle benodigde gronden in het gebied waren verworven. Over twee percelen op het tracé van de randweg wordt nog onderhandeld met de eigenaren. Het ene stuk is van een agrariër en het andere terrein van een particuliere grondeigenaar. Mochten de gesprekken geen resultaat hebben, dan wil de gemeente gaan onteigenen.

De coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA gaven aan rekening te willen houden met de bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan. Ze dienden een motie in die B en W opdraagt onderzoek te doen naar een op de randweg aansluitende rechtstreekse route vanaf de Leenderweg naar bedrijventerrein Poortmannen. Dit verzoek werd na brede steun door B en W overgenomen.

Cranendonck e.o.