Volledig scherm
De entree van het gemeentehuis in HeezeLeende (archieffoto) © Ton de Hond

Kadernota: Heeze-Leende heeft financieel de wind mee

HEEZE-LEENDE - Het gaat de gemeente Heeze-Leende financieel voor de wind. Dat staat in de Kadernota die de komende weken door de raad wordt besproken.

Ondanks een lagere dan eerder verwachte uitkering uit het gemeentefonds kan Heeze-Leende de komende jaren rekenen op een goed gevulde portemonnee. Na de financieel zware jaren tijdens de crisis komt er weer ruimte voor 'ontwikkeling en ambities', zo staat in de Kadernota 2019-2022. 

Volgend jaar zal de gemeente het met 32.000 euro minder moeten doen aan uitkeringen uit het gemeentefonds. De jaren daarna loopt die afname op. Desondanks blijft er volgens het college de komende jaren sprake van een begrotingsoverschot. 

Maandagavond 18 juni buigt de gemeenteraad zich over de Kadernota, waarin de hoofdlijnen voor de begroting staan. Een week later wordt over het stuk gestemd. 

Op verzoek van de gemeenteraad wordt er gekeken naar maatregelen die de nieuwe multifunctionele accommodatie in Leende 'duurzamer' maken. Wat voor maatregelen er toegepast gaan worden, is nog niet helder, maar het college rekent alvast op een benodigde uitgave van 630.000 euro. 

Parkeerterrein 

Een andere ingreep waarvoor B en W geld willen vrijmaken is de uitbreiding van het parkeerterrein bij het NS station in Heeze. Op het onverharde gedeelte van dit terrein zijn twee wagenbouwersgroepen van de Brabantsedag actief. Door het uitbreiden van het verharde gedeelte wil het college twee vliegen in één klap slaan: in de voor het openbaar vervoer rustige zomermaanden kan het terrein gebruikt worden door de wagenbouwers, de rest van het jaar wordt er geparkeerd. Met de maatregel is zo'n 50.000 euro gemoeid. De NS wordt om cofinanciering gevraagd.  

Meer goed nieuws voor de wagenbouwers: het college wil veertig mille steken in wifi-systemen op de bouwplaatsen. Hiermee wordt beveiliging, bijvoorbeeld met camera's, mogelijk gemaakt. Elk jaar worden  wagenbouwersgroepen  geconfronteerd met diefstal of vernielingen. 

Grondprijzen

Extra inkomsten kan Heeze-Leende de komende jaren genereren door het verhogen van de grondprijzen, ofschoon de gemeente nog maar een beperkt aantal bouwkavels heeft. Volgens het college is Heeze-Leende een van de goedkoopste in de regio met zijn grondprijzen voor sociale woningbouw en is gelijkstelling met de andere gemeenten wenselijk. 

Omdat bouwen op de ene plek in de gemeente meer gewild is dan op de andere, stelt het college voor gedifferentieerde prijzen te gaan hanteren. Hiervoor wordt binnenkort een afzonderlijk beleidsnota opgesteld.