Volledig scherm
Frank de Win lijkt de zwaarste last binnen te hebben gehaald als wethouder. © xx

Portefeuilleverdeling college Heeze-Leende vrijwel rond

HEEZE-LEENDE - De portefeuilleverdeling in het nieuwe college van Heeze-Leende is vrijwel rond. Bij de wethouders lijkt Frank de Win (CDA) de zwaarste last binnen te hebben gehaald met onder meer verkeer, ruimtelijke ordening, wonen/volkshuisvesting en openbare ruimte.

De verdeling van de beleidsgebieden werd maandagavond door burgemeester Paul Verhoeven bekendgemaakt tijdens de raadsinformatiebijeenkomst. De aanwezige raadsleden en raadsondersteuners hadden geen verdere vragen en er was ook geen discussie.

Dinsdag wordt de portefeuilleverdeling officieel vastgesteld tijdens het collegeoverleg.

Fulltimer

De Win is de enige fulltimer van de vier wethouders. Jan de Bruijn (LHL) heeft met 0,9 fte een bijna volledige weektaak. De beide andere wethouders Pieter van der Stek (D66) en Toon Bosmans (PvdA) hebben met respectievelijk 0,6 en 0,5 fte een halve baan. Opgeteld vullen de vier de tijd van drie voltijdswethouders.

Frank de Win heeft onder meer het centrumplan Leende en de verkeersprojecten Centrale As en de randweg Heeze onder zijn vleugels.

Wethouder Jan de Bruijn is verantwoordelijk voor recreatie en toerisme en de decentralisatie van de zorg met onder meer de Participatiewet en jeugdzorg. Verder beheert hij economische zaken, sport, kunst en cultuur en onderwijs.

Bij dat laatste gebied geldt als uitzondering Centrum voor Onderwijsexpertise/(v)so-school De Berkenschutse. Omdat De Bruijn daar tot nu toe werkte, heeft burgemeester Verhoeven de contacten met die onderwijsinstelling in zijn portefeuille genomen.

D66-wethouder Pieter van der Stek behartigt beleidsgebieden als financiën, belastingen, grondzaken, subsidies en kabelvoorziening HSLnet. Hij is tevens verantwoordelijk voor het uitbreidingsproject De Bulders in Heeze.

Toon Bosmans (PvdA) is de enige wethouder die ook in het vorige college zat. Hij gaat zich bezighouden met het accommodatiebeleid, de bibliotheek, de dorpshuizen en volksgezondheid. Belangrijke projecten zijn de centrumontwikkeling Heeze, de verplaatsing van de Albert Heijn in Heeze en de energietransitie.

Burgemeester Paul Verhoeven heeft openbare orde en veiligheid, burgerzaken, P&O, communicatie en facilitaire zaken in zijn portefeuille.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement