Volledig scherm
Nieuwe geveltekeningen die tot stand zijn gekomen uit gesprekken met het collectief Leende, het bouwmanagement bureau Laride (namens de VOF) en de gemeente © De Loods

Raad stemt in met gewijzigde opzet en financiering Centrumplan Leende

HEEZE-LEENDE - Bij de behandeling van het Centrumplan Leende was een deel van de gemeenteraad maandagavond in een regelrechte hoerastemming. De raad gaf groen licht aan het collegevoorstel om de multifunctionele accommodatie (MFA) met school, dorpshuis en sportvoorzieningen in gemeentelijk beheer te bouwen. Verder wordt een bestemmingsplan opgestart voor een nieuwe ontsluitingsweg van het centrumplan vanuit de Kerkstraat.

Ook voor het benodigde krediet van bijna negen miljoen euro kregen B en W toestemming van de raad.

Dat laatste punt vormde juist het struikelblok voor de LHL-fractie. De partij vond als enige dat verantwoordelijk wethouder Toon Bosmans (PvdA) te weinig informatie gaf over de voorwaarden van het krediet. Zo wilde fractievoorzitter Nico van der Palen gegevens over onder meer het rentepercentage, de looptijd en de rentevaste periode.

Droomscenario
"LHL is groot voorstander van een MFA in Leende, maar niet tegen elke prijs. Er wordt uitgegaan van een rentepercentage van twee procent, maar dat is pure speculatie. We krijgen een volstrekt onrealistisch droomscenario. Pas als we inzicht hebben in de complete kosten, kunnen we eventueel instemming geven", betoogde Van der Palen.

Hij diende daarop een amendement in waarin hij verzocht de beslissing over de financiering uit te stellen totdat de wethouder nadere gegevens had verstrekt.

D66-fractieleider Pieter van der Stek steunde het B en W-voorstel, maar had ook begrip voor de gereserveerde opstelling van LHL. Hij wilde een mogelijke vertraging door het wijzigingsvoorstel voorkomen en vroeg wethouder Bosmans naar een risicoanalyse van de kredietaanvraag.

De wethouder zei de plannen met meerdere financiële deskundigen besproken te hebben: "Nu krijgen we een eigen MFA en daarmee ook meer zeggenschap over de accommodatie."

Tarief
Hij doelde op de oorspronkelijke plannen waarbij drie woningcorporaties de MFA zouden realiseren en de gemeente de accommodatie huurde. "Kenmerk van huren is dat het tarief elk jaar wat hoger wordt en na veertig jaar verdubbeld blijkt. Het is juist heel gezond financieel beleid om het op onze manier te doen. Zo zadelen we toekomstige gemeentebesturen ook niet op met steeds stijgende kosten", vond Bosmans.

Bij de stemming kreeg het LHL-amendement geen steun van de overige fracties. Daarna ging de partij als enige niet akkoord met het B en W-plan.     

Cranendonck e.o.