27 lintjes uitgereikt in Helmond

VideoHELMOND - In Helmond zijn 27 mensen koninklijk onderscheiden, van wie er een - de heer Bert de Haas (52), zijn onderscheiding op een later moment in ontvangst zal nemen. Het gaat om 26 leden en 1 ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Volledig scherm
Burgemeester Blanksma reikte in Helmond de koninklijke onderscheidingen uit. © FotoMeulenhof

Jan van Bussel (79)

Volledig scherm
Jan van Bussel . © FotoMeulenhof

Met zijn passie voor Helmond is Jan van Bussel al vanaf 1995 stadsgids;  hij weet alles van en over de stad. De laatste jaren draait hij in de Cacaofabriek samen met Paul Roosen zijn historische films, houdt hij lezingen over de stad en verzorgde met de VVV de toeristische recreatieboekjes. Sinds de oprichting in 1998 is hij voorzitter van Werkgroep Monumenten Helmond en secretaris van het Comité Open Monumentendag.  Als vrijwilliger bij de LEV groep regelt hij onder meer bustochten voor ouderen. Hij is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Frans Claassen (70)

Volledig scherm
Frans Claassen. © FotoMeulenhof

Frans Claassen, lid in de Orde van Oranje-Nassau, is nauw verbonden met de korfbalsport in Helmond, meer in het bijzonder bij Korfbalvereniging O.E.C. (Ons Eigen Club). Zo was hij van 1983 tot 1995 trainer en coach van O.E.C. 1 en 2. Ook was hij jarenlang bestuurslid en hield zich bezig met de opvang van Poolse en Tsjechische kinderen voor sport en spel. Tijdens het zogenaamde ‘Pinksterkamp’ kookte hij 15 jaar lang voor ongeveer 75 kinderen. Momenteel is hij –ook al weer jarenlang- samen met zijn echtgenote de beheerder van de kantine van O.E.C.

Ria Dijstelbloem - van der Linden (72) 

Volledig scherm
Ria Dijstelbloem - van der Linden. © FotoMeulenhof

Ria Dijstelbloem heeft heel wat jaren vrijwilligerswerk voor de vereniging Groei & Bloei gedaan. Ze was tien jaar bestuurslid en ongeveer evenlang docent bloemschikken. Van 1990 tot 2001 was zij vrijwilliger bij het IVN en lid van de plantenwerkgroep en organisator van excursies. Sinds 1990 is ze vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. In Brandevoort richtte zij een afdeling op, waar zij sinds 2015 wijkcoördinator is. Zij is 25 maal mee geweest als vakantievrijwilliger. Ze is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jos van Engelen (69)

Volledig scherm
Jos van Engelen. © FotoMeulenhof

Jos van Engelen laat zich op diverse terreinen in Stiphout gelden. Van 1987 tot 1998 had hij diverse bestuursfuncties bij carnavalsvereniging de Spurriezeiers, waarvan hij in 2003 ook prins was. Tien jaar was hij voorzitter van Fanfare De Vooruitgang. Van 1994 tot nu  is hij lid en mede-organisator van fietsclub D’n Lekke tuub en wat korter nog helpt hij bij de organisatie van Fiets4Daagse de Peel. Als bestuurslid van de Stichting Kuychi geeft hij mee financiële steun aan kansarme kinderen in Peru. Hij is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Fridy Ermens-Hermans (76)

Volledig scherm
Fridy Ermens-Hermans. © FotoMeulenhof

Fridy Ermens, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, zet zich al bijna veertig jaar in als vrijwilliger bij de Ziekensectie Helmond Oost, inmiddels de Zonnebloem. Zo is zij gedurende lange tijd leidster van de vrijwilligsters in Helmond-Oost. Ook maakte zij gedurende enige tijd deel uit van het bestuur. Tot op de dag van vandaag  staat zij klaar voor mensen met een handicap en probeert hen dan een onvergetelijke dag te bezorgen.   

Thea  Fransen (62)

Volledig scherm
Thea Fransen. © FotoMeulenhof

Thea Fransen heeft van 1977 tot en met 2017 diverse functies bij de Houtvonken vervult, het wijkblad dat inmiddels ter ziele is. Zij begon als typiste bij de tekstverwerking, stapte over naar de advertentieafdeling maar keerde weer terug naar de tekstverwerking. In 1983 werd zij bestuurslid en nam wat later het secretariaat op zich. Werkzaamheden die zij tot het laatst vervulde.  Ook was Thea Fransen elf jaar leidster bij Scouting Mierlo-Hout en begeleidde ze elke zaterdag een twintigtal Welpen. Zij is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan van Ginkel (72)

Volledig scherm
Jan van Ginkel. © FotoMeulenhof

Jan van Ginkel is sinds 2014 penningmeester van de KBO Kring Helmond, eerder was hij onder meer voorzitter van de KBO Bernadette. Hij is medeoprichter en sinds 2015 bestuurslid van de Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond (VBOH).  Hij zette de (WMO-)cliëntondersteuning voor ouderen in Helmond op.  Verder is hij voorzitter bij Toerclub Mierlo, transfervrijwilliger bij Savant, Hof van Bethanië te Mierlo en bestuurslid van D66 HelmondHij is nu tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. 

Bert de Haas (52)

Bert de Haas heeft al een hele geschiedenis met schietsportvereniging HSV De Helm. In 1988 werd hij lid en vijf jaar later penningmeester en vicevoorzitter. Hij maakte de vereniging mee financieel gezond en hielp haar aan een eigen accommodatie. Hij ziet mee toe op het beheer en onderhoud van het complex. Verder is hij lid van de klankbordgroep van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. Het kersverse Lid in de Orde van Oranje-Nassau krijgt zijn onderscheiding later opgespeld; een foto was nog niet voorhanden.

Brigitta  Hendriks-Cantrijn (52)

Volledig scherm
Brigitta Hendriks-Cantrijn. © FotoMeulenhof

Brigitta Hendriks doet sinds 2002 vrijwilligerswerk op Katholieke Basisschool De Vlier. Drie jaar langer helpt ze mee bij de Kinderkledingbeurs in wijkcentrum De Zonnesteen. Ze bezorgt wijkblad De Corridor in Brouwhuis, collecteert en is wijkhoofd Brouwhuis voor de Hartstichting Helmond én collecteert ook voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en KWF, ze was actief voor Sinterklaasstad Helmond en zet zich nog steeds in voor Veilig Verkeer Nederland. Ze is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Diny van Hoof-van der Laar (71)

Volledig scherm
Diny van Hoof-van der Laar. © FotoMeulenhof

Nieuw lid in de Orde van Oranje NassauDiny van Hoof-van der Laar, maakt zich  sinds 1977 sterk voor de parochie H. Lambertus. Zo is zij pastoraal assistente op diverse locaties, lector en verzorgt zij de eucharistievieringen in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast verzorgt zij vanuit de parochie taallessen aan vluchtelingen. Ook coördineert zij de collectanten Nierstichting Helmond/Dierdonk en was zij jeugdsportbegeleidster bij de Helmondse Badminton Bond (HBB).

Carla Hopstaken-van Dongen (79)

Volledig scherm
Carla Hopstaken-van Dongen. © FotoMeulenhof

Carla Hopstaken is sinds 2007 commissaris van de Senioren Harmonie Helmond. Zij presenteert bij alle openbare uitvoeringen de stukken die gespeeld worden. Ook maakt zij deel uit van verschillende commissies binnen de harmonie. Bij Stichting Keiebijters was zijn jarenlang jurylid. Van 1991 tot 1998 was zij voorzitter van de Indicatiecommissie Helmond (plaatsing gehandicapten en/of ouderen in zorginstellingen). Ook is zij betrokken bij  het cluster Koken en Body&Mind van de Volksuniversiteit Helmond. Ze is lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Jacqueline  Huisman-Claassens (60)

Volledig scherm
Jacqueline Huisman-Claassens. © FotoMeulenhof

Jacqueline Huisman-Claassens is sinds 1977 koorlid van kerkkoor Cantorije in de Sint-Lambertuskerk. Zij is tevens lectrice en lid van de werkgroep liturgie en muzieksecretaresse. Binnen de parochie maakte zij deel uit van diverse werkgroepen (jongerenliturgie, gebedsdiensten en doopvoorbereiding). Vanaf 2004 is zij penningmeester en verricht administratieve werkzaamheden op het parochiekantoor.  Voorheen was zij dirigent van het jongerenkoor. Zij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Johan Kuypers (69)

Volledig scherm
Johan Kuypers. © FotoMeulenhof

Johan Kuypers. lid in de Orde van Oranje-Nassau is dertig jaar bestuurslid van Stichting Vrienden Showband Helmond, waarvan achttien jaar inmiddels als voorzitter. Van 1986 tot 2004 zette hij zich in voor het opknappen, onderhoud en beheer van gebouw ’t Abdijke en vervolgens de Binderpoort. Hij was ook straatcoördinator Buurtpreventie Bloem- en Paardenvelden, is nog altijd lid van de Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje, bestuurslid Stichting Draaiorgels Helmond en was 15 jaar reservist (NATRIS).

Klaas Looden (73)

Volledig scherm
Klaas Looden. © FotoMeulenhof

Klaas Looden, woonachtig inmiddels in Helmond, is toto lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd voor vrijwilligerswerk buiten de stad. Zo was hij van 1974 tot 1997 verzorger en masseur bij voetbalclub  RKSV Concordia SVD in ’s-Hertogenbosch. Van 1997 tot heden is hij tevens verzorger, masseur, EHBO-er en barvrijwilliger bij voetbalclub Zwaluw VFC in Vught. Hij was van 1980 tot 1990 ook  bestuurslid en speaker bij de Vughtse IJsclub. Tot 2012 was hij lid van die ijsclub.

Kees Lütkemeijer (73)

Volledig scherm
Kees Lütkemeijer. © FotoMeulenhof

Natuur en politiek overheersen in het vrijwilligerswerk van Kees Lütkemeijer, nieuw lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1973 vervult hij diverse functies binnen de PvdA afdeling Helmond. Hij organiseert de collecte van het Reumafonds, is vrijwilliger bij de Wijkraad Noord, was bestuurslid van de Stichting Middengebied, hij was bijna 25 jaar actief voor de Brabantse Milieu Federatie en is nog steeds vrijwilliger bij de vereniging Natuurmonumenten en voorzitter van de Stichting Natuurtuin Helmond.

Chris Meulendijk (75) 

Volledig scherm
Chris Meulendijk. © FotoMeulenhof

Chris Meulendijk ligt de voetbalsport na aan het hart. Van 1966 tot 1980 was hij leider en trainer van de jeugd binnen SC Helmondia. Hij is de oprichter van het veteranenelftal en was lange tijd voorzitter van de veteranenclub. Verder was hij jarenlang bestuurslid van het hoofdbestuur van SC Helmondia; hij was  wedstrijdsecretaris, secretaris en waarnemend voorzitter. Van 1980 tot nu is hij assistent scheidsrechter van de selectie, leider en verzorger van de uniforme kleding van het eerste elftal. Hij is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Jacqueline Noort - van den Bent (66)

Volledig scherm
Jacqueline Noort-Van den Bent © FotoMeulenhof

Jacqueline Noort-van den Bent uit Helmond is sinds 1976 lid van de Eindhovense Oratorium Vereniging, een van de grotere koren in de lichtstad. Sinds 2011 is ze voorzitter. Ze heeft lang het secretariaat gedaan van de Wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad in de Eindhovense wijk Woensel en was kerkelijk ambtsdrager bij de zondagsdiensten in het Catharina Ziekenhuis. Sinds 2004 is ze ouderling en wijk-teamcoördinator van de protestantse Gemeente Helmond.  Ze is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Olav Notté (67) 

Volledig scherm
Olav Notté. © FotoMeulenhof

Olav Notté is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is penningmeester van de stichtingen Terre des Hommes Helmond, Jan Visser Dierenparken, Bibliotheek Helmond-Peel en Energiehuis Helmond. Van 1999 tot 2013 was hij voorzitter van tennisvereniging Shaile waar hij nog altijd een balletje slaat. Van 1985 tot 1998 was hij bestuurslid van de Katholieke Stichting Streek Mavo Sint-Franciscus. Ook was hij actief voor het netwerk van de Samenwerkende Register Accountants.  

Theo Penders (66)

Volledig scherm
Theo Penders. © FotoMeulenhof

Theo Penders, nieuw lid in de orde van Oranje-Nassau, is sinds 1994 slagwerker van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia en een jaar later trad hij ook toe tot het bestuur. Hij vertegenwoordigt als vicepresident, de vereniging naar buiten bij afwezigheid van de president. In de jaren zeventig was hij mede-initiatiefnemer voor de jeugdcarnavalsvereniging de Buuykes. Na zijn pensionering in 2017 heeft hij zich aangemeld als vrijwilliger bij het IVN.  

Lambert van den Reek (70)

Volledig scherm
Lambert van den Reek. © FotoMeulenhof

Lambert van den Reek, nieuw lid in de Orde van Oranje-Nassau, spant zich veel in voor de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Door zijn technische achtergrond is hij inzetbaar op velerlei gebied; licht, geluid, techniek, bouwkundig onderhoud. Verder was hij van 1995 tot 2014 technicus bij de Stichting Beheer Carat Paviljoen. Hij heeft geholpen met de aanleg van de geluidsinstallatie.  Ook is hij sinds 1976 lid, technicus en ondersteuner bij Mannenkoor Lambardi en sinds 2009 is hij vrijwilliger bij het Houts Gemengd Koor.  

Frank Smits (61)

Volledig scherm
Frank Smits. © FotoMeulenhof

Frank Smits is sinds 1975 lid van carnavalsvereniging De Rampetampers. Hij regelt veel, van de carnavalswagen en zaalversieringen tot de broodmaaltijden en erwtensoep op carnavalszaterdag. Hij was er ook prins. In 1996 trad Frank Smits toe tot het bestuur als secretaris. Toen de Rampetampers in 2000 de Gaviolizaal verlieten, is mede door zijn inzet een nieuwe locatie in Dierdonk gevonden.  Ook is hij sinds 2004 vrijwilliger bij Wijkvereniging Dierdonk en de drijvende kracht bij de redactie van wijkblad Gazet.  Hij is lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Anja Spierings-van Deursen (58) 

Volledig scherm
Anja Spierings-van Deursen. © FotoMeulenhof

Anja Spierings-van Deursen is sinds 2002 gemeenteraadslid, eerst namens  Helmondse Belangen en nu voor Lokaal Sterk. Zij was acht jaar trainster bij carnavalsvereniging De Butskoppen, vier jaar jurylid en vrijwilligster bij fietscrossvereniging The Drivers, vier jaar presentatrice en verslaggeefster bij Omroep Mierlo en ze is nog vrijwilligster van buurtvereniging Gheynspark, vrijwillig verkeersregelaar in Helmond, collectante Hartstichting en KWF en lid van de Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje. Ze is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Twan Spierings (59)

Volledig scherm
Twan Spierings. © FotoMeulenhof

Twan Spierings, die net als zijn echtgenote Anja lid in de orde van Oranje-Nassau is geworden, is vanaf 2009 voorzitter van de Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje. Hij is medeoprichter en was vrijwilliger van fietscrossvereniging The Drivers. Ook was hij programmaleider bij Omroep Mierlo. Hij is bestuurslid van buurtvereniging Gheynspark, voorzitter van de Vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Helmond,  collectant KWF, bestuurslid Veilig Verkeer Nederland Helmond, penningmeester van Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk en lid van Lokaal Sterk.

Willy van Stiphout (64)

Volledig scherm
Willy van Stiphout. © FotoMeulenhof

Veertig jaar, tot het einde van het wijkblad, was Willy van Stiphout tekenaar van Houtvonken in Mierlo-Hout. Daar kwamen mettertijd de opmaak van advertenties, het bewerken van foto’s,  het vervaardigen van offsetplaten en het drukken en deels bezorgen van het weekblad bij. Van 1994 tot 2015 was hij bestuurslid bij de FNV afdeling Helmond/Mierlo en kaderlid voor zijn collega’s alsmede voor de Bouwsector. Van 1993 tot 2015 was Willy van Stiphout lid van EHBO Vereniging Mierlo-Hout. Hij is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Truus Verbakel-Aarts (69)

Volledig scherm
Truus Verbakel-Aarts. © FotoMeulenhof

Zwemmen staat bij Truus Verbakel-Aarts hoog genoteerd. Zij was van 1988 tot 2004 kaderlid en commissielid van zwemclub HZV Lutra. Zij gaf wekelijks zwemtraining. Ze was ook jarenlang penningsmeester.  Tot op heden is zij binnen de vereniging actief als vrijwilligerscoördinator. Daarnaast verricht ze sinds 2003 vrijwilligerswerk bij De Eeuwsels, een woonzorgcentrum van Savant. Zij is gastvrouw van de locatie en bezoekt regelmatig de cliënten. Zij is lid in de Orde van Oranje/Nassau.

Wim Verberne (70)

Volledig scherm
Wim Verberne. © FotoMeulenhof

Voetbalman Wim Verberne had eerst van 1990 tot 2005 diverse functies binnen voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout. Hij begon als leider van de jeugd. In 1992 trad hij toe tot het jeugdbestuur als wedstrijdsecretaris en was kort voorzitter. In 1996 trad hij ook toe tot het hoofdbestuur als wedstrijdsecretaris. Vanaf de oprichting in 2008 tot heden maakt Wim Verberne zich nu sterk voor SV Brandevoort. Hij is er lid van het hoofdbestuur, wedstrijdsecretaris jeugd en senioren, elftalleider 1e seniorenteam en klusjesman. Hij is tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Ceciel Verlijsdonk-van de Kerkhof  (52)

Volledig scherm
Ceciel Verlijsdonk-van de Kerkhof. © FotoMeulenhof

Nieuw lid in de Orde van Oranje-Nassau Ceciel Verlijsdonk-van de Kerkhof is sinds 1989 dirigent en docent bij het Helmonds Muziek Corps.  Zij richt zich vooral op de jeugd en (blaas)muziek. Zij is ook dirigent van zanggroep Pabo Helmond en dirigeerde voorheen de Goede Herder,  jongerenkoor Pleasure Helmond West, Sancta Maria Deurne, damesgroep Aventurino Brouwhuis en Trudo Kinderkoor Stiphout. Zelf was ze lid van cabaretgroep Zemac. Ze was ook vijf jaar burgercommissielid voor de SP in de gemeenteraad. 

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Helmond