Volledig scherm
De omleiding van de verdubbelde N279 om de Helmondse wijk Dierdonk heen.

Advies Stuurgroep: N279 om Helmondse wijk Dierdonk heen

HELMOND - De N279 tussen Asten en Veghel blijft voor het grootste deel 2x1 rijstrook met een maximumsnelheid van 80 km/uur. Om de doorstroming en veiligheid op deze provinciale weg voor de toekomst te garanderen, worden de meeste bestaande kruisingen en aansluitingen tussen Asten en Veghel ongelijkvloers en wordt de weg bij Helmond om de wijk Dierdonk heen gelegd. 

Dit is het voorlopige besluit van de Stuurgroep N279, met daarin de provincie, de betrokken gemeenten, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat.

Voor Veghel geeft de Stuurgroep de voorkeur aan de aanpak op het huidige tracé. Naast de uitbreiding van de infrastructuur worden nieuwe slimme technische oplossingen ingezet voor een betere doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Helmond
Voor Helmond zijn de opties voor een uitbreiding van het huidige tracé of een omleiding om de stad met elkaar vergeleken. „Zowel de komomleiding om Dierdonk als de aanpak van het huidige tracé bieden een goede verkeerskundige oplossing voor de toekomst”, aldus gedeputeerde Christophe van der Maat. „De Stuurgroep heeft op basis van deze onderzoeken een voorkeur uitgesproken voor een komomleiding. Doorslaggevend is dat het niet gewenst is dat het doorgaand verkeer tot in lengte van dagen door de bewoonde kern van Helmond rijdt, zeker niet als de N279 in de toekomst drukker wordt. Uiteindelijk geeft de Stuurgroep daarom een voorkeur aan een omleiding om het verkeer uit de stad te halen. Daarbij is wel veel aandacht voor compensatie van aangetaste natuur en moeten we extra maatregelen nemen om de geluids- en luchtkwaliteit in zowel Dierdonk als in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis te garanderen.” 

De omleiding om Dierdonk betekent dat de weg in Gemert-Bakel een natuur-, landbouw- en recreatiegebied doorkruist. Met oog op de gevolgen daarvan vraagt de gemeente Gemert-Bakel bij de uitwerking van de plannen om extra aandacht voor de leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid van het dorp.

De Stuurgroep N279 bestaat uit wethouders en bestuurders van de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. Het voorlopige voorkeursalternatief van de Stuurgroep wordt de komende weken besproken in de afzonderlijke gemeenten. Daarna besluit de Stuurgroep in juni over een definitief voorkeursalternatief. Dat wordt als advies uit de regio voorgelegd aan de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten besluit tot een definitief tracé. De provincie stuurt erop aan om in 2020 te kunnen starten met de ombouw van de N279.

Volledig scherm
© Provincie Noord-Brabant