Volledig scherm
De Jorisschool in Mierlo-Hout vierde het 50-jarig bestaan in 2016. In 2020 houdt de school op te bestaan. Dan gaan de Jorisschool en 't Baken samen met St. Odulfus verder als één katholieke school. © Ton van de Meulenhof

Basisscholen dicht in Mierlo-Hout en Rijpelberg, één nieuwe in Brandevoort

HELMOND - Het scholenlandschap van Helmond verandert de komende jaren volop. Het aantal basisschoolleerlingen daalt, tot ruim een kwart in bijvoorbeeld de wijk Rijpelberg. Dat vraagt om actie. Scholen sluiten, worden samengevoegd en opgeknapt om bijvoorbeeld energie te besparen.

Mierlo-Hout
De grootste klap valt in Mierlo-Hout, want daar verdwijnen twee van de vier basisscholen. ’t Baken en de Jorisschool worden in 2020 samengevoegd met St. Odulfus tot één rooms-katholieke school. De openbare basisschool ’t Hout groeit en mag daarom vanaf komend schooljaar drie lokalen gebruiken in de Jorisschool. Op termijn richt ’t Hout dit gebouw als volledige tweede locatie in. Het pand van ’t Baken aan de Dolfijnlaan gaat in 2020 dicht.

Rijpelberg
De wijk Rijpelberg krijgt mogelijk een nieuwe school. Talentrijk heeft nu twee locaties (Theo Driessenhof en Betuwehof) maar de katholieke school wil vanwege de krimp verder op één plek. De gemeente berekent nog wat goedkoper is: een bestaande locatie renoveren of nieuwbouw plegen. De andere scholen in Rijpelberg, De Straap en De Rakt, blijven beide bestaan.

De Straap groeit als een van de weinige scholen en huurt daarom sinds een jaar een extra lokaal in wijkhuis De Brem. Aan die situatie komt een einde. Komend schooljaar krijgt De Straap twee extra lokalen in de voormalige school De Torelaar aan de Groningenhof.

Brandevoort
Ook stevige groei in de wijk Brandevoort, want hier worden nog volop nieuwe huizen gebouwd. In 2024 opent een nieuwe openbare school aan de noordkant van de wijk. Die komt in de zogeheten slimme wijk te liggen. Verder wil Mondomijn in de toekomst een tweede locatie openen omdat de basisschool een lange wachtlijst heeft. De kans is groot dat die in een andere wijk dan Brandevoort komt.

Brouwhuis en Helmond-Oost
Verder nog wat kleine wijzigingen in de huisvesting van basisscholen. De Korenaar in Brouwhuis wil de noodlokalen opruimen, maar zoekt nog naar plek voor de drie klassen die er nu zitten. In Helmond-Oost krijgen de Goede Herder en Silvester Bernadette een nieuw dak met mogelijk zonnepanelen. Ook willen deze scholen in vrijkomende lokalen meer buitenschoolse activiteiten organiseren.

Helmond-Noord en Stiphout
In Helmond-Noord verandert voorlopig niets. De vijf reguliere basisscholen in de wijk zien het aantal leerlingen afnemen, maar beraden zich nog op maatregelen. In Stiphout blijven de Trudoschool en De Lindt beide open. De Lindt zoekt een huurder voor vrijkomende lokalen. De Trudoschool heeft zijn leegstand eerder opgelost door kinderopvang in huis te halen.

Jan van Brabant
Dan nog nieuws over een middelbare school. Jan van Brabant aan de Molenstraat zou het liefst een nieuwe school bouwen op de huidige locatie. Als dat niet kan, denkt de school aan verhuizen naar ergens in de wijk Warande. ‘De Jan’ heeft aan de Molenstraat een kleine gymzaal, geen buitenveld en een warrige structuur van aan elkaar gezette gebouwen. Nieuwbouw of verhuizing is een wens voor de verre toekomst. Eerst krijgt de locatie aan de Deltaweg een permanente aanbouw.

De Korenaer
Tot slot nog het speciaal onderwijs: de enige noemenswaardige wijziging zit mogelijk bij De Korenaer. De school aan de Sint Willibrordstraat zit krap en mist een gymzaal. Mogelijk verhuist De Korenaer in 2020 naar de leegkomende basisschool ’t Baken in Mierlo-Hout.

Onderwijswethouder Margreet de Leeuw zegt op voorhand te snappen dat ouders en kinderen moeite zullen hebben met de veranderingen, vooral in Mierlo-Hout. „Hier worden mensen niet blij van, maar je moet het in perspectief zien.”

Doordat schoolgebouwen verouderen, lopen bijvoorbeeld de stookkosten op, legt De Leeuw uit. Daarnaast krijgen scholen minder geld van het rijk als het leerlingenaantal daalt, terwijl de kosten voor een pand gelijk blijven of zelfs toenemen door mindere energiezuinigheid. „Wij vinden dat het geld moet terechtkomen bij de kinderen. Daarom moeten we nu ingrijpen en toe naar minder gebouwen die steeds leger staan.”

De gemeente Helmond heeft alle maatregelen opgenomen in een meerjarenplan voor onderwijshuisvesting. De stad trekt hiervoor in totaal 14,2 miljoen euro uit tot aan 2021.

In samenwerking met indebuurt Helmond