Volledig scherm
De Bundertjes in Helmond. © Archieffoto Ton de Hond

Bodemvervuiling in Helmonds natuurgebied De Bundertjes

HELMOND - In natuurgebied De Bundertjes in Helmond-Noord is een bodemverontreiniging geconstateerd. Aan weerszijden van het riviertje de Gulden Aa is de grond vervuild met zware metalen, vooral de bovenste 50 centimeter.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Volgens ecologen en bodemdeskundigen ondervindt de natuur geen hinder van de verontreiniging en vormt die ook geen gevaar voor mensen. Wel mag de grond alleen onder voorwaarden worden afgegraven.

De vervuiling is lang geleden ontstaan doordat onder andere de Helmondse textielindustrie afvalwater op de Gulden Aa loosde. In de resten van kleurstoffen zaten onder meer zware metalen. Die kwamen voor een deel terecht in het slib van het riviertje. Bij hoog water verspreidde de vervuiling zich over de oevers.

In de tweede helft van de 20e eeuw is het lozen van afvalwater gestopt. In 1998 heeft waterschap Aa en Maas de bodem van de Gulden Aa laten schoonmaken. De verspreiding van verontreinigd slib is toen gestopt.