Volledig scherm
Schema van boring naar aardwarmte © TNO

Boringen naar aardwarmte op vijf locaties in de regio

TILBURG/HELMOND - Vanaf 2018 wordt er op vijf locaties in Brabant - Helmond, Asten, Deurne, Lieshout en Tilburg - geboord naar aardwarmte.  Bedoeling is dat er op zo'n 2,5 kilometer diepte grondwater van zo'n negentig graden wordt opgepompt om dat te gebruiken voor verwarming van in totaal 35.000 woningen of in een productieproces van bedrijven. Nadat de warmte uit het water is gehaald wordt het weer in de bodem terug gepompt.

De eerste boring in rij is op het terrein van fritesfabrikant Agristo in Tilburg, daarna volgen de andere locaties. Dit is mogelijk doordat de provincie Noord-Brabant zich gisteren garant heeft gesteld voor een bedrag van 3,5 miljoen euro.  Bij elkaar moeten de vijf Brabantse projecten jaarlijks 1,5 Petajoule aan energie op gaan leveren. Dat komt overeen met de benodigde warmte en energie voor zo'n 35.000 woningen.

„Heel erg positief nieuws", reageert de Helmondse wethouder Paul Smeulders (GroenLinks). „Dit is een uitwerking van het akkoord dat we vorig jaar sloten met minister Kamp." (Green Deal) Smeulders is voorzitter van de stuurgroep die zich hiermee bezighoudt en vertegenwoordigers heeft van gemeenten, provincie en Brabant Water.

Bodem
„Op korte termijn komt er meer nieuws over de voortgang in het oosten van Brabant. Daar moeten we de bodem in kaart brengen. Wat in Tilburg al wel is gebeurd." Smeulders noemde eerder aardwarmte als alternatief voor de stadsverwarming in de Helmondse wijken Rijpelberg en Brouwhuis. Burgemeester Frank van der Meijden 
van Laarbeek zegt nog niet op de hoogte te zijn van dit project.

De Brabantse boringen worden uitgevoerd door het speciaal daarvoor opgerichte Geothermie Brabant, opgezet door het bedrijf Hydreco Geomec uit Breda en het provinciale Energiefonds Brabant, een investeringsproject dat beheerd wordt door de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij. Ook mogelijke afnemers van de warmte zijn partij in het project zoals gemeenten, Ennatuurlijk en bedrijven als Agristo, Bavaria, Vlisco Nederland en Van Gogh kwekerijen.

Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant investeren in totaal 100 miljoen euro in de vijf Brabantse aardwarmteprojecten. Na de start in Tilburg, hopen zij ieder jaar minstens een project te kunnen starten. De gisteren toegezegde garantiestelling is belangrijk om het financiele risico van de eerste boring af te dekken. Die Tilburgse boring moet uitwijzen of de grond voldoende doorlaatbaar is om het water op te pompen.

Duurzame manier
Volgens project-directeur Lodewijk Burghout van Hydreco Geomec is aardwarmte een veilige en duurzame manier van energieopwekking, naast wind- en zonne-energie. ,,Het veroorzaakt geen luchtvervuiling. En het raakt nooit op. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gas."

De techniek onttrekt warmte aan het op zo'n twee tot drie kilometer diepte aanwezige grondwater. Dat water is zo'n 90 graden warm. Nadat de warmte er uit is gehaald wordt het water vervolgens weer terug gepompt in de aarde.

De aardwarmtetechniek wordt sinds 2007 toegepast in Nederland. Er zijn landelijk inmiddels veertrien projecten gerealiseerd. Bij vier daarvan is Hydreoco Geomec - waar 12 mensen werkzaam zijn - betrokken. Onder andere in Naaldwijk waar diverse grote glastuinbouwbedrijven gebruik maken van deze energievoorziening.

Boorlocaties
De vijf Brabantse boorlocaties krijgen, aldus Burghout, een omvang van een kleine hectare. Daarop verschijnt een boortoren van zo'n 40 meter hoogte. Vanuit de boren worden in zo'n drie tot vier maanden de gaten geboord. Daarna wordt de toren afgebroken. Aan de oppervlakte zijn die gaten zo'n 37 centimeter groot en die lopen taps toe tot enkele centimeters.

In de gaten komen, tot op een een uiteindelijke diepte van zo'n 2,5 kilometer, stalen buizen met filters op de plekken waar het warme grondwater opgezogen moet worden. Volgens Burghout zijn de putten vele tientallen jaren bruikbaar. ​