Volledig scherm
Burgemeester Blanksma luistert naar harmonie Amicitia uit Brouwhuis tijdens haar introductieronde door Helmond. Beide doen mee aan Meer Muziek in de klas Lokaal Helmond. © Ton van de Meulenhof

Burgemeester Helmond zet zich in voor muziek in de klas

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma is ambassadrice voor het project 'Méér muziek in de klas Lokaal Helmond'. Doel hiervan is om het muziekonderwijs op alle basisscholen te verbeteren. Het gaat om een landelijk project waar Helmond als eerste in Brabant bij aanhaakt.

Kartrekkers zijn Mieke Chatrou van CultuurContact en Willem Heldens, muziekdocent van De Kempel. Op die school vond deze week een zogenoemde inspiratiebijeenkomst plaats. ,,Daar kwamen zo'n vijftig mensen opaf. Vertegenwoordigers van scholen maar ook van muziekverenigingen Amicitia, De Vooruitgang en Phileutonia", aldus Heldens.

Vakspecialist

In een convenant wordt concreet afgesproken wat een school gaat doen. ,,Bijvoorbeeld leerkrachten naar een opleiding vakspecialist muziek sturen, muzikanten een blazersklas laten verzorgen of studenten van De Kempel die stage lopen structureel het muziekonderwijs laten verzorgen."

Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Chatrou: ,,We richten een lokaal fonds op. Daar komt geld in van scholen, bedrijven en hopelijk het Rijk. We hadden al iemand in de zaal zitten uit het bedrijfsleven die zijn hand opstak en in de stuurgroep wil zitten."

In november wordt op De Kempel een muziekfestival gehouden. Dan ondertekenen deelnemers ook het convenant. Chatrou: ,,Honderd procent zal niet lukken, maar we hopen dat zoveel mogelijk scholen meedoen. Muziek moet meer zijn dan een aparte les in de week. Je kunt het ook inzetten in andere vakken."

In samenwerking met indebuurt Helmond