Volledig scherm
Het beoogde buizentracé voor het transport van gevaarlijke stoffen ligt bij sportpark Molenven in Stiphout over een deel van de atletiekbaan van HAC. © FotoMeulenhof

Chemiebuizen in en rond Helmond en (bedrijfs)belangen

HELMOND - Als in de Peelregio ondergrondse transportbuizen voor gevaarlijke stoffen komen, gaat dat flinke consequenties hebben. Zes vragen en antwoorden.

1.  Wat behelst het plan ook alweer?

De rijksoverheid besloot in 2012 om het ondergrondse buizennetwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen te gaan uitbreiden. Dat was volgens haar van nationaal belang. Een tracé tussen Echt/Susteren en Laarbeek, langs Someren, Lierop, Mierlo en de Helmondse wijken Brandevoort en Stiphout, viel eerst af. Op verzoek van het bedrijfsleven werd dit tracé alsnog opgenomen, maar het is door het Rijk nog niet vastgesteld.

2.  Welke bedrijven zijn betrokken?

De bedrijven die zich hard maakten voor het tracé langs Someren, Lierop, Mierlo en Helmond zijn DSM Chemelot, PPS-Pipelines en het Havenbedrijf Rotterdam. Zij willen een kortere, goedkopere route tussen chemisch industriepark Chemelot in Limburg en de haven. PPS is een bouwer en beheerder van pijpleidingen. Het is voor honderd procent in handen van de petrochemische multinational SABIC, die eveneens op Chemelot huist. SABIC is voor zeventig procent in handen van de overheid van Saudi-Arabië.

3.  Waarom was het tracé Echt/Susteren - Laarbeek eerst afgevallen?

Op deze vraag zegt het Rijk nog geen antwoord te kunnen geven.

4.  Wat zijn de consequenties van een buizentracé langs Someren, Lierop, Mierlo en Helmond?

Als dit tracé wordt vastgesteld, zal PPS-Pipelines op enig moment pijpleidingen gaan leggen. Waar die precies komen blijft ook dan nog de vraag, want gemeenten kunnen het tracé beide kanten op tot 250 meter opschuiven. Bij Helmond loopt de route vooralsnog vlak langs huizen, door tuinen, door beschermde natuur en over een sportpark. Er zijn tal van knelpunten; ook als er wordt geschoven, gaat het pijn doen.

5.  Wat is de rol van de provincie Noord-Brabant?

De provincie is voorstander van het beoogde buizentracé. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Statenfractie van de SP: ‘Dankzij buisleidingen(transport) worden wegen en spoor ontlast en wordt de efficiëntie en veiligheid van onze bedrijven nog elke dag verbeterd. Het netwerk van buisleidingen is tot stand gekomen na veelvuldig en uitgebreid overleg met provincies, gemeenten en het betrokken bedrijfsleven. (...) Gelet op de integrale afweging tussen de diverse ruimtelijke en maatschappelijke belangen die heeft plaatsgevonden om te komen tot de meest geschikte locatie voor de buisleidingen, kunnen wij ons vinden in het tracé zoals dit ter inzage is gelegd.’

6.  Wat is de rol van de gemeente Helmond?

Die is van meet af aan tegen het buizentracé langs de stad. Volgens burgers en andere belanghebbenden langs de beoogde route heeft de gemeente hen de voorbije jaren niet of volstrekt onvoldoende geïnformeerd over de stand van zaken.

In samenwerking met indebuurt Helmond