Volledig scherm
© Thinkstock

Felle debatten over besteding overgebleven zorggeld Helmond

HELMOND - De raad van Helmond heeft de gemeentelijke begroting voor 2017 na bijna acht uur vergaderen goedgekeurd. Vier oppositiepartijen (Lokaal Sterk, PvdA, D66 en Helder Helmond) stemden tegen de begroting.

Dat had alles te maken met het belangrijkste thema tijdens de raadsvergadering donderdagmiddag en -avond in Boscotondo: de besteding van het overgebleven geld van de Wmo en jeugdzorg.

Sociale vernieuwing
De partijen van de oppositie en de coalitie verschilden daarover van inzicht, wat af en toe tot felle debatten leidde. Helmond houdt 10 miljoen euro over op de zorgbudgetten, waardoor de totale reserve is gegroeid tot 18 miljoen euro. Komende jaren wordt daarvan 4,5 miljoen besteed aan het Sociaal Innovatief Fonds, waar Stadslab en Stadsleerbedrijf in opgenomen zijn. Dat zijn twee lopende projecten die moeten leiden tot sociale vernieuwing in wijken. Veel oppositiepartijen vonden dat het geld voor zorg en Wmo daar niet terecht mag komen. Een poging van de PvdA om het besluit over het overhevelen van het geld naar het Sociaal Fonds uit te stellen, haalde het niet omdat de coalitiepartijen VVD, CDA, SP, GroenLinks en Helmond Aktief tegen stemden. Op voorstel van de PvdA en D66 besloot de gemeenteraad wel om de rekenkamercommissie onderzoek te laten doen naar de vraag waarom Helmond de afgelopen jaren zo veel zorgmiljoenen heeft overgehouden.

Geen nieuwe bezuinigingen
In de begroting voor 2017 worden geen nieuwe bezuinigingen doorgevoerd. De elf raadsfracties dienden wel 28 moties en zeven amendementen (wijzigingen op de begroting) in. Zo werd op initiatief van GroenLinks besloten de komende twee jaar 1,5 miljoen euro te investeren in nieuwe fietspaden en het opknappen van bestaande fietspaden. Ook werd 10.000 euro uitgetrokken voor voortzetting van het Platform Sociale Cohesie, een overleggroep met allerlei vertegenwoordigers uit de Helmondse samenleving, onder andere bedoeld om 'sterke radicalisering' onder jongeren tegen te gaan.